СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСаєнко Владислав Григорович

Саєнко
Владислав Григорович

Декан факультету економіки та управління, професор кафедри економіки підприємства та економічної теорії Бердянського державного педагогічного університету


Доктор економічних наук, доцент. В.Г. Саєнко – фахівець-економіст із досвідом роботи у податковій адміністрації, в органах кримінально-виконавчої системи та у вищій школі. На сьогодні ключовими напрямками його діяльності є обґрунтування теоретичних, науково-методичних та прикладних засад ефективності функціонування та розвитку підприємств, розробка методологічних аспектів дослідження економіки соціально-економічних систем в сучасних умовах господарювання та систематизація наукових розробок по забезпеченню розвитку середовища міського рекреаційно-курортного та туристичного господарства. Народився 26 липня 1971 р. у м. Макіївка Донецької області. Закінчив гірничий факультет ­Донецького політехнічного інституту (нині – Донецький національний технічний університет) і розпочав трудову діяльність у 1993 р. на посаді підземного гірничого майстра дільниці вентиляції та техніки безпеки шахти «Моспінська» виробничого об’єднання «Донецьквугілля».

З 1995 до 1998 рр. навчався в аспірантурі Донецької державної академії управління і до 1999 р. залишився працювати на посадах асистента і викладача кафедри менеджменту зовнішньо­економічної діяльності. У 1999–2003 р. – помічник голови Державної податкової адміністрації у Донецькій області, отримав спеціальне звання «Радник податкової служби першого рангу». Подальше професійне становлення В.Г. Саєнка відбувалося у стінах Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, де він обіймав посаду доцента кафедри банківської справи та навчався в докторантурі. Роботу на кафедрі поєднував зі службою в органах кримінально-виконавчої системи України в Донецькій області у 2004–2007 рр., за резуль­та­та­ми якої Владиславу Григоровичу було присвоєно спеціальне звання «Капітан внутрішньої служби». З 2012 р. є деканом факультету економіки та управління, професором кафедри економіки підприємства та економічної теорії Бердянського державного педагогічного університету. Автор 111 праць, 102 з яких наукового та 9 навчально-методичного характеру, в тому числі 38 у фахових виданнях України та 14 монографій. У 2005–2007 рр. був членом робочої групи Донецької обласної ради з нормативно-правового забезпечення обласних програм «Громадська безпека та виправлення засуджених на 2006–2010 рр.» і «Захист прав громадян на 2007–2012 рр.», з 2007 по 2009 рр. – секретар постійної комісії Донецької облдержадміністрації із забезпечення обсягами робіт підприємств пенітенціарної системи області й працею спецконтингенту. За багаторічну сумлінну працю в органах податкової служби та плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений почесними грамотами Державної податкової адміністрації у Донецькій області і Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації. Одружений, виховує двох синів.