СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСавченко Валентин Михайлович

Савченко
Валентин Михайлович

Заступник директора з наукової роботи Кримської республіканської установи «Науково-дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології імені І.М. Сєченова»


Доктор медичних наук, професор. В.М. Савченко – український вчений у галузі медичної реабілітації і курортології, відновлювальної пульмонології. Лікар терапевт, пульмонолог, фізіотерапевт і санолог. Досвід наукової роботи Валентина Михайловича перевищує 25 років. Народився 1 січня 1959 р. у с. Зелений Гай на Херсонщині. Любов до людей та бажання їм допомагати суттєво допомогли йому під час вибору майбутнього фаху та навчального закладу: спочатку Херсонського медичного училища, а потім – Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. Правильність обраного вибору підтвердив диплом з відзнакою. З 1985 р. Валентин Михайлович працює в Науково-дослідному інституті фізичних методів лікування і медичної кліматології імені І.М. Сєченова, в якому пройшов шлях лікаря-науковця. Сьогодні є заступником директора з наукової роботи.

Висновки перших років наукової діяльності В.М. Савченко висвітлив у кандидатській дисертації за спеціальністю «Пульмонологія», в якій досліджував тяжкість стану хворих на хронічний бронхіт на етапі його відновного лікування за допомогою математичних методів. Захист роботи відбувся у 1993 р. У 2003 р. захистив докторську дисертацію, в якій висвітлив результати вивчення стандартизації діагностичного процесу у хворих на хронічний обструктивний бронхіт на етапі відновлювального лікування. В цілому, напрями діяльності вченого охоп­люють широке коло питань, для прикладу – вдосконалення діагностики в період маловиражених проявів хвороб органів дихання шляхом застосування математичних підходів; розробка фізичних методів лікування та методів медичної реабілітації при неспецифічних запальних хворобах легень; застосування ароматерапії в лікуванні та медичній реабілітації хвороб органів дихання; розробка методів формалізації, уніфікації та стандартизації медичної інформації при діагностиці, прогнозуванні та лікуванні хвороб органів дихання; створення медичних інформаційних систем в пульмонології, курортології та медичній реабілітації; вивчення духов­ності людини, особливостей духовного здоров’я при різних хворобах; розробка питань здорового способу життя. За результатами роботи Валентин Михайлович опублікував 290 наукових праць, серед яких у спів­авторстві – 3 монографії, 1 винахід, 3 патенти України, 13 методичних рекомендацій. Підготував 2 докторів та 3 кандидатів медичних наук. Є заступником головного редактора та науковим редактором збірника наукових праць «Актуальні питання курортології, фізіотерапії та медичної реабілітації» НДІ імені I.М. Сєченова, головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій закладу. За сумісництвом з 2011 р. – доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського. За монографію «Прогнозування загострень бронхіальної астми» у 2010 р. В.М. Савченко отримав премію АР Крим в номінації «Охорона здоров’я. Курорти». Одружений. Має дорослого сина. Парадигма життя Валентина Михайловича – творення любові, щастя, добра для себе і для інших в кожному з нас.