СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСвірень Микола Олександрович

Свірень
Микола Олександрович

Завідувач кафедри сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського національного технічного університету


Доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної академії. Вчений у галузі механізації сільського господарства, менеджменту та педагогіки Микола Олександрович Свірень народився 23 травня 1955 р. у с. Кам’янече Новоархангельського району Кіровоградської області. З відзнакою у 1977 р. закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (тепер – Кіровоградський національний технічний університет) за спеціальністю «Сільськогосподарські машини». З 1977 р. працює в альма-матер: молодший, старший, провідний науковий співробітник, завідувач галузевої науково-дослідної лабораторії, доцент, професор, завідувач кафедри сільськогосподарського машинобудування. У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію, в якій досліджував конструктивні параметри апарату точного висіву зернових культур, у 2012 р. – докторську, присвячену науково-технологічним основам підвищення ефективності роботи висівних апаратів посівних машин.

Поряд із педагогічним становленням Микола Олександрович активно працював на науковій ниві, тому сьогодні має заслужений авторитет як серед колег-науковців, так і серед вдячних студентів. Працював над дослідженням, розробкою конструкцій і підвищенням надійності та довговічності посівної техніки. Серед розробок професора М.О. Свіреня – типова узагальнена структурна схема посівної машини з усіма необхідними підсистемами. Науковець запропонував принципово новий науковий підхід до дозування керованих норм висіву, які змінюються залежно від стану поля. В результаті досліджень також опрацьовано, обґрунтовано і розроблено сівалку для технологій точного землеробства. У межах педагогічних пошуків Микола Олександрович працює над проблемою управління та розвитку вищого навчального закладу в регіо­ні, розглядаючи його як соціально-культурну систему. За роки наукових досліджень опублікував понад 230 наукових праць, з яких 1 підручник, 5 на­вчальних посібників, 6 монографій, 28 авторських свідоцтв і патентів (в тому числі «Сіль­сько­господарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування»; «Повышение эф­фек­тивности и надежности роботы высе­ва­ющих аппаратов посевных машин»; «Нові кон­струкції ґрунтообробних та посівних машин»; «Інфраструктура товарного ринку»). Наукову і викладацьку діяльність поєднує з громадською роботою. З задоволенням долучається до національно-патріотичного виховання молоді, подаючи власний приклад як генерал-лейтенант козацтва, радник з національної безпеки голови Координаційної ради з питань ­козацтва. Серед багатьох державних та галузевих нагород Миколи Олександровича – Почесна грамота Кабінету Міністрів України, золота медаль «За заслуги в освіті», нагрудний знак «Відмінник освіти України», ордени Українського козацтва «Слава», «Честь», «Віра», орден «Святого Михайла».