СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРевенко Iван Iванович

Ревенко
Iван Iванович

професор кафедри механізації тваринництва Національного університету біоресурсів та природокористування України


Доктор технічних наук, професор. І.І. Ревенко зробив свій особистий внесок у розвиток сільськогосподарської галузі, зокрема в механізацію виробничих процесів у тваринництві. Опублікував майже півтисячі наукових та методичних праць, серед яких три монографії, понад 150 патентів та авторських свідоцтв на винаходи і корисні моделі, а також 19 підручників та навчальних посібників з фаху. Започаткував нові навчальні дисципліни: «Машини та обладнання для тваринництва», «Машиновикористання у тваринництві», «Проектування механізованих технологічних процесів тваринницьких підприємств». Народився 9 листопада 1937 р. у с. Річки Білопільського району Сумської області. У 1957–1962 рр. здобув вищу освіту за спеціальністю механізація сільського господарства в Українській сільськогосподарській академії (нині – Національний університет біоресурсів та природокористування України). Обіймав посади завідувача автобази та старшого інженера з механізації тваринницьких ферм Ємільчинського райвідділення «Сільгосптехніка» Житомирської області.

З 1965 р. зі вступу до аспірантури, бере початок шлях Івана Івановича як науковця і педагога. У 1968 р. був залишений працювати на кафедрі механізації виробничих процесів у тваринництві на посаді асистента, з 1973 р. – доцента, а з 1992 р. – завідувача. Упродовж 1983–1992 рр. був заступником декана факультету механізації сільського господарства з наукової роботи. Нині заслужений науково-педагогічний працівник НУБіП України є професором кафедри. Наукові, педагогічні та виробничі досягнення вченого можна об’єднати за такими основними результатами: розвиток теорії подрібнення, розробка кількісного критерію та класифікації матеріалів за їх здатністю до подрібнення; обґрунтування системи раціональних принципів ресурсозбереження при виробництві продукції тваринництва; розробка теоретичних положень та методів розрахунку молоткових подрібнювачів кормів; розробка та впровадження у виробництво нових технічних рішень молоткових подрібнювачів кормів, доїльного апарата попарно-комбінованої дії, стригальної машинки ротаційного типу, державних стандартів та нормативних документів. Під керівництвом І.І. Ревенка захистили дисер­тації 7 кандидатів і 1 доктор наук. Вчений не­одно­разово був членом Експертної ради ВАК Українни. Нині є заступником голови спеціалі­зо­ваної вченої ради із захисту докторських дисертацій в НУБіП України. За роки наукової діяльності відзначався як кращий винахідник університету, кращий лектор та кращий науковець факультету механізації сільсько­го господарства. Нагороджений медалями «В пам’ять 1500-річчя Києва», «Ветеран праці», пам’ятним знаком «За наукові досягнення» МОН України, Почесною грамотою Південного відділення ВАСГНІЛ, дипломами республіканських конкурсів, срібною медаллю Всесоюзної та дипломами Республіканської ВДНГ, відзначений подякою Київського міського голови. На думку вченого, щоб запобігти помилок, необхідно розумітися, в першу чергу, у власній справі, а дії і вчинки інших аналізувати лише за результатами зробленого. Такого підходу дотримується сам, цього ж навчає й студентів.