СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРадул Валерій Вікторович

Радул
Валерій Вікторович

Завідувач кафедри педагогіки та  освітнього менеджменту Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка


Доктор педагогічних наук, професор. Відданість вибраній науці, глибокі професійні знання та широкий світогляд вченого і педагога Валерія Вікторовича Радула – складові його авторитету серед колег і студентів, рушійні сили для подальшої наукової діяльності. Народився 18 липня 1964 р. у с. Диківка Знам’янського району Кіровоградської області. У 1989 р. закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна (нині – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка) за спеціальністю «Вчитель математики і фізики». Ще в роки студентства розпочав трудову діяльність на посаді заступника голови студентського профспілкового комітету. Після завершення навчання був обраний головою профкому студентів альма-матер, водночас працював викладачем кафедри педагогіки. Випускник аспірантури Інституту педагогіки АПН України, докторантури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

У 2001 р. Валерію Вікторовичу присвоєно вчене звання професора. Упродовж 1993–1995 рр. за сумісництвом обіймав посаду проректора з наукової роботи соціально-педагогічного інституту «Педагогічна академія» (м. Кіровоград), у 1995–1996 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради з педагогіки Кіровоградського державного педагогічного університету, в 1997–1999 рр. – за сумісництвом директор Кіровоградського відділення Українського центру соціальних відносин та соціальної орієнтації. У 1999 р. був обраний завідувачем кафедри педагогіки, з 2003 до 2005 рр. очолював Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. Нині обіймає посаду завіду- вача кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, є головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. Обізнаність з методичною літературою, висока працездатність допомагають професору В.В.?Радулу успішно викладати теоретичні та практичні курси педагогічних дисциплін. Під його керівництвом захищено 20 кандидатських та 2 докторські дисертації. У своїй роботі він постійно використовує передовий досвід та досягнення соціальних наук, в науковому плані займається дослідженням проблем соціально-професійного розвитку особистості. Валерій Вікторович є автором понад 130 наукових праць з проблем загальної та соціальної педагогіки. Науковець бере активну участь у житті області та країни, є науковим редактором «Наукових записок» з педагогічних наук Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, членом редакційних комісій педагогічних видань ряду наукових та навчальних установ. Обраний почесним професором Вищої гуманітарної школи (м. Кошалін, Польща), дійсним членом Асоціації професорів слов’янських країн. Педагогічна і наукова праця В.В.?Радула відзначена почесними грамотами Верховної Ради України та Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України», знаками МОН України «Василь Сухомлинський» та «За наукові досягнення». У 2011 р. Валерій Вікторович став лауреатом Кірово­градської обласної педагогічної премії ­імені В. Сухомлинського.