СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬП’ятаченко Григорій Олександрович

П’ятаченко
Григорій Олександрович

Почесний директор Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України, міністр фінансів України (1991–1994)


Професор, заслужений економіст України Григорій Олександрович П’ятаченко –науковець і державний діяч, який зробив вагомий внесок у дослідження концептуальних питань фінансів України. Народився у с. Великий Степ Вінницької області. Після закінчення в 1956 р. Львівського торгово-економічного інституту (нині – Львівська комерційна академія) працював заступником головного бухгалтера Рибницьких розробок «Сахкамінь» Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР, з 1958 р. – заступник головного бухгалтера з фінансових питань тресту «Сахкамінь» Вінницького раднаргоспу, з 1960 р. – заступник головного бухгалтера цього раднаргоспу. У 1966 р. Г.О. П’ятаченко обійняв посаду заступника начальника фінансового управління Міністерства харчової промисловості УРСР, яке у 1972 р. очолив. З 1984 до 1991 рр. – начальник відділу фінансів Держплану УРСР, заступник Міністра економіки України. Зі здобуттям Україною незалежності Григорій Олександрович був призначений першим міністром фінансів. Брав безпосередню участь у розробці й запровадженні фінансової політики та структурних змін фінансової сфери України.

Уповноважений Президентом України на проведення переговорів та підписання у 1992 р. документів про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства з гарантій інвестицій. З 1992 до 1994 рр. – керуючий від України в Міжнародному валютному фонді та в Європейському банку реконструкції та розвитку. У 1993 р. ініціював створення при Міністерстві фінансів України Науково-дослідного фінансово­го інституту (нині – ДННУ «Академія фінансового управління»). Після виходу на пенсію у 1994 р. очолював його, а з 2003 р. обраний почесним директором закладу. Професор Г.О. П’ятаченко постійно бере учать у наукових проектах інституту, є членом редколегій видань Академії фінансового управління. Професору Г.О. П’ятаченку належить ряд праць, присвячених теоретичним засадам грошово-кредитної та бюджетної політики України, української фінансової думки, історії фінансів, а також висвітленню співпраці України з міжнародними фінансовими установами з метою підвищення ролі нашої держави у світовому фінансовому просторі, серед них: «Украї­на в Міжнародному валютному фонді: Вступ Украї­ни до МВФ. Статті угоди МВФ», «Україна і Євро­пей­ський банк реконструкції та розвитку»; «Становлення та розвиток фінансів України. 1917–2003», «Міністри фінансів України (1917–1998); Короткі біографії», «Життєвий шлях міністрів фінансів України та їх внесок у розвиток державної фінансової системи, 1917–2006» (у співавторстві); «Удосконалення механізму наповнення дохідної частини бюджету», «Бюджетний дефіцит України в державному бюджеті Росії в середині ХІХ – на початку ХХ століття», «Перша річниця гривні в су­динах економіки України», «Бюджетна політика держави на етапі підготовки грошової реформи», «Бюджетний дефіцит у фінансовій політиці держави», «Проблеми бюджетного дефіциту у фінансовій політиці держави», «Проблеми та шляхи становлення фінансів підприємницьких структур України», «Проблеми взаємодії Міністерства фінансів, Національного банку та Кабінету Міністрів України (Теоретичні проблеми регулювання економіки)».