СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПрокопенко Іван Федорович

Прокопенко
Іван Федорович

Ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди


Академік Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України. Улюблений вислів Івана Федоровича Прокопенка: «Освіта збереже Україну!». Так само, як і Григорій Савич Сковорода, ім’я якого носить Харківський національний педагогічний університет, Іван Федорович усе життя присвятив педагогічній діяльності. Народився 10 червня 1936 р. у с. Васильки Полтавської області. У 1964 р. закінчив Харківський юридичний інститут. Трудова біографія Івана Федоровича містить відомості про роботу в сільському господарстві, у комсомольських і партійних органах, досвід робітничої діяльності, але найбільша частина його життя пов’язана з педагогікою. Так, із 1980 р. він є ректором та завідувачем кафедри економічної теорії Харківського національного педагогічного універси­тету імені Г.С. Сковороди. За ці роки за ініціативи та під керівництвом І.Ф. Прокопенка розбудовано нову сучасну матеріально-технічну базу університету, відкрито нові факультети, створений і плідно

працює Науково-дослідний інститут розвитку освіти імені В.О. Сухомлинського, засновано перший в Україні Інститут українського козацтва, працює сучасний навчально-спортивний комплекс імені Ю. Пояркова. Як науковець Іван Федорович досліджує питання економічної теорії та історії економічної думки в Україні, економічної освіти, філософії освіти, педагогічні технології навчання та виховання. Значну увагу зосереджує на творчості філософа й просвітителя Г.С. Сковороди. Він автор понад 650 наукових і науково-методичних праць. Під керівництвом І.Ф. Прокопенка захищено 21 кандидатську та 9 докторських дисертацій. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій з педагогічних наук у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. І.Ф. Прокопенко є одним із академіків-організаторів Національної академії педагогічних наук України, членом президії академії, академіком Російської академії освіти. Багато років поспіль – незмінний головний редактор та член редколегій науково-фахових видань. Педагогічну і наукову діяльність І.Ф. Прокопенко успішно поєднує з громадською, зокрема, він неодноразово обирався депутатом Харківської міської та обласної рад, нині входить до складу громадських рад з економічного розвитку та гуманітарної політики Харківської обласної державної адміністрації. Багато років очолює освітньо-науковий центр українського козацтва при Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. За активну участь у громадському житті рідного краю та Харківської області удостоєний звання почесного громадянина м. Харків, м. Лохвиця Полтавської області, м. Ємільчине Житомирської області. Наполеглива праця Івана Федоровича, спрямована на розбудову університету, отримала високу оцінку держави: нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ і ІІ ступенів, «Знак пошани», Дружби народів, Трудового Червоного Прапора, Святої Софії; відзначений нагрудним знаком «Відмінник освіти України», медалями А.С. Макаренка, Н.К. Крупської, В. Сухо­млинського, К. Ушинського, Г. Сковороди.