СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПрацьовитий Микола Вікторович

Працьовитий
Микола Вікторович

Директор Фізико-математичного інституту, завідувач кафедри вищої математики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, завідувач відділу фрактального аналізу Інституту математики НАН України


Доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти, Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України. Один із основоположників досліджень у галузі фрактального аналізу та фрактальної геометрії в Україні, фахівець із метричної та ймовірнісної теорії чисел, з вивчення математичних об’єктів зі складною локальною будовою, їх структури, тополого-метричних, самоафінних та фрактальних властивостей – Микола Вікторович Працьовитий. Народився у 1959 р. в с. Бахтин Вінницької області в сім’ї колгоспників. Основи педагогічної майстерності здобув у Немирівському педагогічному училищі, де й захопився математикою. Продов­жив здобувати освіту на фізико-математичному факультеті Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького. У студентські роки Микола Вікторович розпочав наукові дослідження, які стали першими кроками в розробці

нових наукових напрямків – фрактального аналізу сингулярних ймовірнісних мір та фрактальної геометрії дійсних чисел. Після закінчення інституту був рекомендований до аспірантури, яку закінчив при Інституті математики НАН України. З 1986 р. М.В. Працьовитий працює на кафедрі вищої математики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, де пройшов шлях від асистента до завідувача (1997). Великий науковий авторитет, непересічний педагогічний талант та організаторські здібності дозволили Миколі Вікторовичу також обійняти посади завідувача відділу фрактального аналізу Інституту математики НАН України (2006) та директора Фізико-математичного інституту НПУ імені М.П. Драгоманова (2008). Професором Працьовитим М.В. отримано фундаментальні математичні результати, розвинуто нові методи та закладено основи кількох нових напрямків наукових досліджень. Він очолює відому в Україні та світі наукову школу, є автором понад 350 наукових і науково-методичних праць, серед яких 4 монографії. Під його керівництвом та за науковою консультацією було підготовано 2 доктори та 18 кандидатів наук. Наукова та педагогічна діяльність Миколи Вік­торовича була високо оцінена державою та науковою спільнотою. Він удостоєний почесного звання заслуженого діяча науки і техніки України, відмінника освіти України, лауреат премії НАН України імені М.П. Крилова за видатні наукові роботи в галузі нелінійної механіки та прикладної математики, нагороджений медаллю «Будівничий України», відзначений нагородами Київської міської адміністрації, срібною медаллю «Михайло Петрович Драгоманов 1841–1895 рр.» за особливі досягнення на освітянській ниві, за участь у розробці і впровадженні нових освітніх державних стандартів, творче використання новітніх педагогічних технологій, якісне оновлення змісту вищої освіти.