СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПрасолов Євген Якович

Прасолов
Євген Якович

Професор кафедри безпеки життєдіяльності Полтавської державної аграрної академії


Кандидат технічних наук, доцент. Праці вченого зробили значний внесок у розвиток радянської науки в галузі будівництва та сільськогосподарських меліорацій. Сьогодні його теоре­тичні та експерементальні дослідження знайшли відображення у винаходах та інноваційних технологіях і  сприяють розвитку агропромислового виробництва та агроекології. Народився у с. Смородьківка Харківської області. У роки навчання в Київському інженерно-будівельному інституті брав активну участь у студентському науковому гуртку з розробки нової технології виробництва будівельних конструкцій зі шлаколужних бетонів. З 1966 р. працював на Полтавському комбінаті будівельних матеріалів, потім на Полтавському заводі залізобетонних виробів № 7 на посадах інженера-технолога та головного технолога. У 1968 р. вступив до аспірантури Полтавського інженерно-будівельного інституту. У період із 1968 по 1979 рр. виконував науково-дослідну та виробничу роботу із замовлень Міністерства меліорації Киргизької РСР. Брав участь у будівництві Чуйського каналу, Наринської ГЕС, Кантського цементного заводу. У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію.

Викладацьку діяльність розпочав у Полтавському інженерно-будівельному інституті на посадах старшого викладача, доцента, завідувача кафедри, декана. З 1989 р. працював на посаді доцента кафедри загально-технічних дисциплін Полтавського педагогічного інституту. У 2007 р. Євген Якович пов’язав своє життя з Полтавською державною аграрною академією. Особливу увагу приділяє винахідницькій роботі з молоддю: за роки роботи в академії підготував багатьох переможців та призерів конкурсів наукових робіт і предметних олімпіад, серед яких перемоги у Конкурсі НАН України, стипендіальних програмах фондів В. Пінчука та Л. Кучми. Для популяризації та поширення винахідницької та інноваційної діяльності серед студентів він створив нові навчальні та методичні матеріали з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Основи технічної творчості», «Стандартизація та сертифікація техніки», «Інженерна екологія», а також стандарти. Нині у творчому доробку Євгена Яковича понад 100 патентів України, опубліковано понад 300 наукових праць. Розробки впроваджені та представлені на міжнародних виставках винаходів, отримали більше 40 нагород. Є.Я. Прасолов – заслужений винахідник СРСР, його внесок у розвиток науково-винахід­ницької та інноваційної діяльності визнаний на державному і міжнародному рівнях. Одружений, має двох дітей. Життєве кредо: «Природа – це не те, що ми отримали у спадщину від пращурів, а те, що ми позичили у нащадків» (індійське прислів’я).