СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРодіонова Наталія Василівна

Родіонова
Наталія Василівна

Завідувач відділу цитології та гістогенезу Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України


Доктор біологічних наук, професор. Дослідження Н.В. Родіонової в галузі цитології, гістології, космічної біології визнані колегами-науковцями не лише в Україні, а й за кордоном. Вчена зробила вагомий внесок у фундаментальну проблему біології – пізнання закономірностей розвитку, функціональної морфології і адаптивних властивостей кісткової тканини в онтогенезі у наземних хребетних. Нею одержані нові дані про клітинні механізми морфогенетичних процесів в кістковому скелеті, а також про порушення цих процесів при дії на організм антропогенних забруднювачів зовнішнього середо­вища (свинцевих та фенольних сполук). Народилась 6 травня 1945 р. у м. Біла Церква Київської області. Після закінчення у 1968 р. біологічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка розпочала роботу в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, де й працює донині, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу цитології та гістогенезу.

Спільно зі співробітниками відділу Н.В. Родіонова брала участь у національних науково-технічних програмах НАН України з вивчення впливу наслідків Чорнобильської катастрофи на живі організми. Встановлено, що тривале надходження та накопичення в кістковому скелеті радіоактивного стронцію і цезію призводить до розвитку остеодистрофічних процесів і прогресуванню вікового остеопорозу. В рамках міжнародного співробітництва з ученими Росії, США (НАСА), ЄС (ЕКА) в експериментах на тваринах на біосупутниках серії Bion, американській космічній лабораторії SLS-2, а також в наземних експериментах Наталією Василівною одержані унікальні для науки і практики дані про гравічутливість стромальних клітин кісткового мозку і клітин кісткової тканини, цитологічні механізми гравітаційно-залежних адаптивних і деструктивних перебудов у кістковому скелеті в умовах мікрогравітації. Також у рамках національних програм з космічних досліджень України Н.В. Родіонова з колегами виконує проект «Област», що передбачає постановку експерименту на російському модулі Міжнародної космічної станції. У 2013 р. проведений (спільно з російськими спеціалістами) міжнародний космічний експеримент на мишах (біосупутник «Біон-М1»). Н.В. Родіонова обрана академіком Міжнародної академії астронавтики (МАА), членом Міжнародного комітету з космічних досліджень (COSPAR), номінаційного комітету МАА, членом секції Ради з космічних досліджень НАН України. Входить до складу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у КНУ ім. Тараса Шевченка, ІХБтаГ НАН України, Інституті зоології НАН України, є членом редколегій журналів «Вісник зоології» (Україна), «Авиакосмическая и экологическая медицина» (Россія). За участь у міжнародних програмах Н.В. Родіонова нагороджена грамотою Інституту медико-біологічних проблем РАН, який є провідним у світі в галузі космічної біології та медицини. За наукові досягнення нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Результати наукових досліджень Н.В. Родіонової викладені у чотирьох монографіях та 215 нау- кових публікаціях.