СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПіроженко Тамара Олександрівна

Піроженко
Тамара Олександрівна

Завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України


Доктор психологічних наук, професор. У системі педагогіки і психології окреме місце посідає дошкільна ланка. Т.О. Піроженко – одна з провідних українських учених у галузі дитячої, вікової та педагогічної психології, дослідниця проблем психології розвитку дитини дошкільного віку. Народилась 4 лютого 1957 р. у Красноярському краї (Росія). Вищу освіту здобувала на дошкільному факультеті Ульянівського державного університету, який закінчила у 1978 р. Трудове становлення розпочала викладачем у Сизранському та Тольяттінському педагогічних коледжах в Росії. У 1986 р. переїхала в Україну, викладала в Київському педагогічному училищі імені К.Д. Ушинського (нині – педагогічному університеті імені Б.Д. Грінченка). Успішно захистила кандидат­ську (1995) та докторську (2004) дисертації. Завжди поєднувала викладацьку діяльність з експериментальною роботою, матеріали якої були рекомендовані до впровадження у закладах освіти («Методика розвитку мовного спілкування»).

З 1990 р. – робота в лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України на посадах молодшого, старшого та провідного співробітника. На сьогодні Тамара Олександрівна очолює лабораторію. У період 2004–2007 рр. – завідувач кафедри психології Київського міжнародного університету, в якому було створено Психологічну Службу вищої школи. Т.О. Піроженко є автором понад 140 публікацій наукового та науково-методичного характеру. Серед численних її досліджень і розробок гуманістичного спрямування ключовими є проблеми розвитку здібностей дитини, розкриття творчого потенціалу, формуваня ціннісних орієнтацій. У практиці активно використовується авторська методика обстеження мовлення дитини в єдності емоційно-вольових, когнітивних і творчих якостей, зокрема авторська освітня технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною «Радість розвитку», альтернативна програма підготовки спеціалістів у сфері дошкільної освіти «Методика розвитку мовного спілкування». Вона є активним учасником розробки змісту державних документів: Базовий компонент дошкільної освіти, програми навчання, виховання та розвитку дошкільного віку «Я у Світі», «Малятко», «Впевнений старт» та Національної рамки кваліфікації. Під керівництвом Т.О. Піроженко захищено 8 кандидатських дисертацій, вона є членом спеціалізованих вчених рад Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Крім того, очолює експертну комісію Науково-методичної ради Міністерства освіти України з питань оцінки рукописів та навчально-методичної літератури для дошкільних закладів освіти України. Здійснює наукове керівництво виданням науково-методичних матеріалів з досліджуваного кола питань «Дитина замовляє розвиток». Тамара Олександрівна нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, НАПН України, дипломом ІІ ступеня конкурсу на кращу наукову роботу в номінації науково-методичних робіт для вчителів, викладачів. «Любов – це бажання іншому добра, а значить – свободи», – вислів, що став життєвим кредо Т.О. Піроженко.