СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПідгурський Микола Iванович

Підгурський
Микола Iванович

Завідувач кафедри технології і обладнання зварювального виробництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя


Доктор технічних наук, професор. Науковий і педагогічний шлях М.І. Підгурського тісно пов’язаний з Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя. Заклад сформував його як ученого та керівника науково-педагогічного колективу. Багатогранність таланту Миколи Івановича підтверджують численні дослідження з механіки деформівного твердого тіла, міцності та довговічності зварних конструкцій, наукові праці з історії науки і техніки. Народився 1 березня 1958 р. у Тернополі. З відзнакою у 1980 р. закінчив інженерно-будівельний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». Трудове становлення пройшов на посадах інженера, начальника виробничо-технічного відділу Тернопільської міжгосподарської будівельної організації. У 1982 р. став аспірантом Центрального науково-дослідного і проектного інституту будівельних металоконструкцій імені М.П. Мельникова у Москві, у 1986 р. успішно захистив у цьому ж інституті кандидатську дисертацію.

Результати досліджень увійшли до ряду галузевих норм і методичних рекомендацій з розрахунку крихкої і втомної міцності конструкцій морських стаціонарних платформ, вертикальних циліндричних резервуарів, кульових газгольдерів; були впроваджені в Центральному аерогідродинамічному інституті імені М.Є. Жуковського, на підприємствах оборонної галузі. Від часу закінчення аспірантури Микола Іванович працює у ТНТУ імені Івана Пулюя, за ці роки пройшов шлях від наукового співробітника до завідувача кафедри технології і обладнання зварювального виробництва. Його наукові інтереси охоп­люють широке коло питань: малоциклова втома та механіка руйнування зварних з’єднань в умовах низьких температур експлуатації, проблеми міцності волоконно-оптичних кабелів, гомогенних та гетерогенних триплексів, що застосовуються в авіаційній промисловості та суднобудуванні. Основу докторської дисер­тації, яку захистив у 2008 р., становлять розробки нових методів живучості відповідальних циклічно навантажуваних зварних конструкцій на основі запропонованих математичних моделей ініціювання та поширення втомних тріщин з врахуванням ймовірнісних підходів. Спільно з науковцями НТУ «КПІ» було розроблено унікальну вимірювальну систему для оцінки динаміки навантажень конструкцій і машин, що представлялась на міжнародних виставках. Науковий доробок становить понад 240 наукових праць, 2 монографії, 23 патенти на винаходи. Микола Іванович – один з ініціаторів заснування в університеті «Вісника ТНТУ» та першої на Тернопільщині спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних робіт. З 2010 р. очолює комісію вченої ради університету з проблем навчання. Член Наукового товариства ім. Шевченка, Українського товариства з механіки руйнування матеріалів, Товариства зварників України. За наукові досягнення, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та високий професіоналізм нагороджений Грамотою МОН України, Подякою Прем’єр-міністра України. Життєве кредо професора М.І. Підгурського: «Любов до своєї справи і повага до людей».