СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПетренко Сергій Федорович

Петренко
Сергій Федорович

Доктор технічних наук, Професор НТУУ «Київський політехнічний інститут», директор малого науково-виробничого підприємства «Лілея»


Відомий фізик-експериментатор Сергій Федорович Петренко зосередив наукову діяльність на сфері п’єзомоторних технологій. Його винаходи відомі по всьому світу, а розробки захищені патентами України, США, Канади, Мексики та Росії. Народився 6 березня 1952 р. у м. Старобільськ Луганської області. Закінчив Московський інженерно-фізичний інститут за спеціальністю «Експериментальна фізика» (1975). Розпочав роботу в Центральному конструкторському бюро заводу «Арсенал» (м. Київ). На цьому підприємстві про­йшов шлях від інженера до начальника відділу перс­пективних систем на нових фізичних принципах. У 1982 р. закінчив цільову аспірантуру при Московському інституті прикладної фізики і захистив кандидатську дисертацію. У 1992 р., за результатами дослідницької роботи на заводі, успішно захистив докторську дисер­тацію. В цей період у серійні системи було впроваджено понад 50 винаходів Сергія Федоровича, за що удостоєний звання кращого винахідника Міністерства оборонної промисловості СРСР.З 2005 р. С.Ф. Петренко – професор НТУУ «КПІ».

Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій, науковий доробок ученого становить понад 150 наукових праць, з них основні – монографія «П’єзоелектричний двигун у приладобудуванні» (2002), Патент України № 71044 «Мікроманіпулятор», United States Patent US 7,405,508 B2 «Micromanipulator», Патент України № 84065 «П’єзоелектричний генератор», United States Patent US 7,876,022 B2 «Piezoelectric Generator». Сергій Федорович – автор всевітньовідомих розробок для клітинних і нанотехнологій: наномані­пуля­тор NM3D; PiezoPatchtm мікроманіпулятор PPM5000, мікроманіпулятори PSF-3, PSF-3IVF тощо. У 2000 р. створив і очолив МНВП ­«Лілея» (дослідження, розробка та впровадження висо­ко­технологічних виробів на основі п’єзомоторних тех­нологій). На підприємстві було розроблено і запатентовано унікальні за своїми характеристиками п’єзо-електричні двигуни та системи на їх основі, які знайшли своє застосування в різних галузях промисловості України. Останні розробки – моторний клапан, моторизований мікрошприц та перистальтичний мікронасос, нові типи п’єзоелектричних двигунів. За розробку інноваційної технології «Новий програмований 3-вісьовий п’єзоелектричний наноманіпулятор для клітинних технологій з ультранизьким дрейфом» Сергію Федоровичу було присуджено перше місце у Всеукраїнсько­му конкурсі інноваційних технологій. Отримав Міжнародний сертифікат визнання заслуг і досягнень, є переможцем конкурсу «Техніка і технології для малого та середнього бізнесу». Учасник Міжнародних виставок та наукових форумів у США, Канаді, Франції, Німеччині, Росії, Україні. Протягом п’яти років був членом ВАК України у секції «Приладобудування».