СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПасинок Валентина Григорівна

Пасинок
Валентина Григорівна

Декан факультету іноземних мов, завідувач кафедри методики та практики викладання іноземної мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна


Доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України. У 1966 р. Валентина Григорівна закінчила факультет іноземних мов Харківського державного університету імені О.М. Горького (нині – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна), а сьогодні, після багатьох років трудової та наукової діяльності, очолює його. Народилася 7 жовтня 1949 р. у м. Долинськ Сахалінської області (Росія). Після закінчення університету залишилася працювати в альма-матер, пройшла професійне становлення від викладача кафедри французької мови, старшого викладача кафедри німецької та французької мов до декана факультету іноземних мов. Кандидатську дисертацію захистила в 1990 р. у Московському НДІ змісту та методів навчання при Академії педагогічних наук, докторську дисертацію – в 2002 р. у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Обов’язки декана Валентина Григорівна поєднує з педагогічною діяльністю на посадах професора

кафедри німецької та французької мов (з 2005 р.), професора та завідувача кафедри методики та практики викладання іноземної мови (з 2007 р.). Основним напрямком досліджень В.Г. Пасинок є методика викладання іноземних мов, лінгводидактика, когнітивна лінгвістика, психолого-педагогічні проблеми викладання іноземної мови. У її науковому доробку понад 120 публікацій, серед яких 4 монографії, 1 колективна монографія, 8 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Валентина Григорівна є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. Під її керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. Також вона є членом Державної атестаційної комісії з ліцензування та акредитації Міністерства освіти і науки України, членом методичної комісії при Міністерстві освіти і науки України, входить до складу редколегій «Вісника ХНУ», фахового електронного журналу «Когніція. Комунікація. Дискурс», є головою щорічної Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі», членом вченої ради факультету іноземних мов та вченої ради ХНУ імені В.Н. Каразіна. Під керівництвом Валентини Григорівни відбулися помітні зміни на факультеті: до німецької, французької та англійської мов додалися іспанська і японська; відкрито китайське відділення та спеціалізовану раду із захисту кандидатських дисертацій. Крім того, на факультеті працює кращий в Україні клас синхронного перекладу. В.Г. Пасинок удостоєна державного ордена княгині Ольги ІІІ ступеня. Нагороджена знаками «Петро Могила» та «К.Д. Ушинський», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Виконкому Харківської міської ради. Педагог, науковець та мудрий керівник університетського підрозділу, Валентина Григорівна – яскравий приклад для сина Максима. Її улюбленим висловом стали слова Оскара Уайльда: «Врагов у него нет – не такой уж он выдающийся человек».