СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПанченко Анатолій Іванович

Панченко
Анатолій Іванович

Завідувач кафедри «Мобільні енергетичні засоби» Таврійського державного агротехнологічного університету


Доктор технічних наук, професор. Науково-педагогічна діяльність Анатолія Івановича Панченка характеризується широким застосуванням сучасних методів досліджень і комп’ютерних технологій. Він є відомим ученим в галузі проектування нового покоління планетарних гідромашин, що забезпечують безредукторний привод активних робочих органів мобільної техніки в різних галузях машинобудування. Народився 18 квітня 1952 р. У 1967–1971 рр. навчався у Мелітопольському машинобудівному технікумі. З 1971 по 1973 рр. служив у лавах Радянської Армії. Трудову діяльність розпочав у 1973 р. змінним майстром, а з 1975 р. – інженером-конструктором ІІІ категорії верстатобудівного заводу ім. 23 Жовтня. Згодом працював майстром виробничого навчання кафедри «Технологія металів» Мелітопольського інституту механізації сільського господарства (нині – Таврійський державний агротехнологічний університет), що і став альма-матер Анатолія Івановича.

Після закінчення інституту продовжив наукове вивчення обраного фаху, у 1982 р. вступив до аспірантури. З 1985 до 1988 рр. – старший науковий співробітник лабораторії гідроприводів сільськогосподарської техніки. Поступово обіймав вищі посади – асистента, старшого викладача, доцента кафедри «Трактори і автомобілі», доцента кафедри «Гідравліка та гідропривод». У 1999 р. А.І. Панченка обрано завідувачем кафедри «Трактори і автомобілі». З 2006 по 2008 рр. працював деканом механіко-технологічного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету (ТДАТУ). На сьогодні очолює кафедру «Мобільні енергетичні засоби». Кандидатську дисертацію захистив у 1988 р., докторську – в 2007 р. Анатолій Іванович бере активну участь у науково-методичній роботі з підготовки та видання методичних розробок кафедри та організаційного забезпечення навчального процесу. Є керівником робочої групи зі створення комплексного електронного посібника при Науково-методичному центрі аграрної освіти, завідує науково-дослідною лабораторією «Гідравлічні машини та гідроприводи сільськогосподарської техніки». Під його науковим керівництвом захищені дві кандидатські та одна докторська дисертації, проводять наукові дослідження два аспіранти. А.І. Панченко – автор понад 160 наукових публікацій, з них 14 авторських свідоцтв СРСР та деклараційних патентів України. Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій ТДАТУ, член Міжнародної асоціації промислової гідравліки і пневматики, входить до редакційної колегії журналу «Промислова гідравліка і пневматика». За вагомий внесок у підготовку наукових і технічних кадрів та підвищення науково-технічного рівня вітчизняних розробок з промислової гідравліки нагороджений знаком «Відмінник освіти України», відзнаками «Знак Пошани», «За вагомий внесок у розвиток освіти», медаллю Башти, багатьма почесними грамотами та дипломами. Пишається дружиною Тетяною Миколаївною, з якою виховали сина Ігоря й доньку Олену, разом радіють онукам Лізоньці, Шоніку та Ігорьочку. Життєве кредо Анатолія Івановича: «Живи для людей, тоді будеш їх вартий».