СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПетченко Олександр Матвійович

Петченко
Олександр Матвійович

Завідувач кафедри фізики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова


Доктор фізико-математичних наук, професор. О.М. Петченку належать світові наукові здобутки в галузі фізики твердого тіла та фізичної акустики, зокрема дисперсії швидкості пружних хвиль; резонансних і релаксаційних дислокаційних явищ; процесів скидоутворення в кристалах; термоактиваційних явищ, спостережуваних у макроскопічно пружній області деформацій тощо. Народився 20 січня 1939 р. у с. Лескіно на  Луганщині. Після закінчення технічного училища у 1959 р. був призваний на військову службу до Артилерійської радіотехнічної академії ім. Л.О. Говорова, де став фахівцем з практичної радіоелектроніки. Вищу освіту здобув у Харківському державному університеті ім. О.М. Горького (нині – ХНУ ім. В.Н. Каразіна) за спеціальністю «Фізика», а з 1968 р. розпочав трудове становлення стажером-дослідником в Інституті біофізики АН СРСР. Там Олександр Матвійович вперше сконструював мініатюрну термостатну камеру, яка у поєднанні з оптичним мікроскопом дозволяла всебічно досліджувати поліморфні перетворення у кристалах.

Згодом, після створення ним ще більш складної дослідної установки для визначення теплоти сублімації твердих тіл, його було переведено в СКБ БП АН СРСР (сектор мікрокалориметрії) для розробки ряду надчутливих скануючих калориметрів. У 1970р. О.М.Петченко стає аспірантом ХДУ ім. О.М.Горького. Наукова проблематика теми «Демпфування швидкорухливих дислокацій в кристалах», запропонована науковим керівником професором В.І. Старцевим, стала для нього справою всього життя. Менш ніж за півтора року Олександр Матвійович, завдяки набутому досвіду, розробив і сконструював унікальну ультразвукову установку, що дозволяла досліджувати дислокаційне резонансне поглинання ультразвуку в області частот 7,5–247,5 МГц при температурах 77–500 К. На основі дослідних даних, отриманих на різних лужно-галоїдних кристалах, йому вдалось коректно перевірити правильність теоретичних уявлень і передбачень щодо природи фононних механізмів, що контролюють процеси гальмування дислокацій у кристалах. Наукові досягнення вченого високо оцінили колеги з Росії, Німеччини та інших країн. З вересня 1976 р. працює у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова, з 2000 р. завідує кафедрою фізики. За цей час на кафедрі фізики вперше з’явилась надпотужна науково-дослідна лабораторія «Акустичної спектроскопії», створена безпосередньо професором О.М.Петченком. У теоретичному доробку вченого близько 200 наукових і науково-методичних праць. За вагомий внесок у розвиток сучасної фізичної науки і видатні наукові досягнення О.М. Петченко нагороджений Certificate of Recognition of The Marquis Who’s Who Publications Board (США), дипломом переможця обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач фундаментальних дисцип-лін». Його ім’я занесене до книг про видатних постатей сучасності (США, Англія). Життєве кредо науковця: «Успіх в науці – це  талант, помножений на працьовитість».