СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОтін Євген Степанович

Отін
Євген Степанович

Декан філологічного факультету, завідувач кафедри загального мовознавства та історії мови, заслужений професор Донецького національного університету


Доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Євген Степанович Отін – видатний український ономатолог, засновник широковідомої Донецької ономастичної школи. Народився 13 квітня 1932 р. у Дніпропетровську. Вищу освіту здобував на історико-філологічному факультеті Дніпропетровського державного університету (нині – Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара). Після закінчення університету у 1954–1956 рр. працював учителем російської мови та літератури у Мамлютській середній школі ім. М. Горького. Згодом повернувся в Україну у м. Жданов (нині – Маріуполь) і продовжив роботу вчителя. У 1957 р. вступив на заочну аспірантуру Московського обласного педагогічного інституту ім. Н.К. Крупської. З 1961 р. – асистент у Донецькому педагогічному інституті (нині – Донецький національний університет). Практику педагогічної діяльності за кордоном та цінний досвід здобув у Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща), де працював у відрядженні впродовж 1961–1967 рр.

Подальший науковий пошук Є.С. Отін продовжував на посаді старшого наукового співробітника, поєднуючи роботу з підготовкою докторської дисертації «Гідронімія південно-східної України». Це була перша в СРСР докторська дисер­тація з гідронімії. У 1978 р. Євгену Степановичу довірили керівництво секцією гідроніміки на ХІІІ Міжнародному конгресі з ономастики. З 1976 р. є завідувачем кафедри загального мовознавства та історії мови Донецького національного університету, з 1986 р. – деканом філологічного факультету. Під керівництвом Є.С. Отіна на факультеті відкрито чотири нових спеціальності, дисертації успішно захистили 42 кандидати та  3 доктори наук. Наукова діяльність Євгена Степановича та його наукової школи пов’язана з теорією російської та української мов, етимологією, топонімією та антропонімією України і Росії, ономастичною лексикографією, жаргонологією. Учений опублікував понад 350 наукових праць, є членом Академії наук вищої школи України, дійсним членом Петровської академії наук і мистецтв (м. Санкт-Петербург). З 1997 р. – незмінний відповідальний редактор журналу «Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки», з 1994 р. – щорічника «Східноукраїнський лінгвістичний збірник», з 2006 р. – наукового журналу «Логос ономастики». Також Є.С. Отін є головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Донецькому національному університеті, є членом наукових рад у Дніпропетровському та Харківському університетах. У 2001 р. удостоєний звання заслуженого професора Донецького національного університету. Відмінник народної освіти УРСР, заслужений діяч науки і техніки України, Євген Степанович відзначений медаллю «За заслуги в галузі освіти і педагогічної науки» ім. А.С. Макаренка, медаллю О.С. Пушкіна «За визначні заслуги у поширенні російської мови у світі», грамотами Верховної Ради України та Федеральних зборів Російської Федерації. Донька Анна теж педагог Донецького національного технічного університету. Улюблений вислів шанованого науковця – слова Данте Аліг’єрі: «Наймудріша та людина, котру дратує втрата часу».