СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОщипок Ігор Миколайович

Ощипок
Ігор Миколайович

Завідувач кафедри харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу Львівської комерційної академії


Доктор технічних наук, професор. У науковій діяльності Ігоря Миколайовича Ощипка можна виокремити два етапи. Так, на початку свого становлення як науковець він працював над удосконаленням технологічних процесів первинної переробки забійних тварин з розробкою сучасних машин і обладнання, а нині досліджує питання теоретичного обґрунтування, конструювання і освоєння виробничого випуску нового устаткування харчових виробництв з розробкою інноваційних технологій у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Народився 24 січня 1960 р. у м. Миколаїв Львівської області. Закінчив Львівський автомобільно-дорожній технікум (з відзнакою), потім – Львівський лісотехнічний інститут, де здобув освіту зі спеціальності «Лісоінженерна справа» (з відзнакою). За направленням розпочав трудовий шлях у Перечинському лісо­комбінаті Закарпатської області технічним керівником Тур’є-Полянського лісопункту.

Перші кроки у науку зробив у 1985 р., вступивши до аспірантури Львівського лісотехнічного інституту. ­ Деякий час працював інженером-конструктором 1 категорії у Львівському філіалі Івано-Франківського проект­но-конструкторського технологічного інституту, після чого захистив кандидатську дисертацію і зосередився на роботі в галузі освіти. Поступово обіймав усе вищі посади: старший викладач, доцент кафедри, заступник декана факультету заочної освіти Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького, професора, завідувача кафедри технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів. На сьогодні Ігор Миколайович є завідувачем кафедри харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу Львівської комерційної академії. І.М. Ощипок вперше в Україні запропонував на первинній переробці забійних тварин організувати технологічний процес за модульним принципом. Розробив нову установку для знімання шкури конерного типу, мікропроцесорну систему сортування напівтуш худоби і свиней, а також автоматизоване керування виробничими процесами. У межах досліджень нині вивчає фундаментальні та прикладні аспекти пріоритетних напрямів сучасної науки у готельному і ресторанному господарстві у тісному зв’язку з підготовкою фахівців, наукових та науково-­педагогічних кадрів. Наукові здобутки вченого висвітлені у понад 260 наукових та науково-методичних працях, навчальних посібниках з грифом МОН та Мін­агрополітики України, виданих безпосередньо та у співавторстві, серед яких більш ніж 60 патентів на винаходи. Ігор Миколайович здійснює наукове керівництво дисертаційними роботами аспірантів та випусковими кваліфікаційними проектами магістрів. Нагороджений почесною грамотою Міністерства аграрної політики України, грамотою голови Державного департаменту інтелектуальної власності, а також подякою міського голови м. Львів. Ігор Миколайович разом з дружиною Оксаною Зіновіївною виховують синів Ореста та Олексія. Життєве кредо І.М. Ощипка: «Немає меж в удосконаленні, немає нічого неможливого, але все досягається великою працею».