СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОсадчук Володимир Степанович

Осадчук
Володимир Степанович

Професор кафедри електроніки Вінницького національного технічного університету


Доктор технічних наук, професор, Академік академії інженерних наук України, заслужений діяч науки і техніки України. Бути сильним духом, не опускати руки перед труднощами, ставити високі цілі і досягати їх виконання важливо як у професійній діяльності, так і в повсякденному житті – Володимир Степанович Осадчук майстерно застосовує ці принципи у фізичній науці, якій присвятив майже півстоліття. Народився 9 березня 1938 р. у м. Ярославль (Російська Федерація). Вищу освіту здобував у Київському політехнічному інституті (нині – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») на радіотехнічному факультеті. Після закінчення аспірантури в 1965 р. був направлений на роботу до Вінницького національного технічного університету, де й донині працює на посаді професора кафедри електроніки. Упродовж 43 років Володимир Степанович завідував кафедрою електроніки, обіймав посади декана факультету автоматики та мікроелектроніки, проректора з наукової роботи.

В.С. Осадчук – засновник наукової школи, яка здійснює дослідження фізичних ефектів у напівпровідниках і напівпровідникових приладах, а також розробка мікро- та наноелектронних приладів на цій основі. Вчений створив новий напрям в розбудові основ теорії реактивних властивостей у напівпровідникових приладах і побудові на цій основі якісно нових мікроелектронних сенсорів фізичних величин з частотним вихідним сигналом. Так, за результатами Всесвітньої виставки винаходів (організація IFIA) у 2006 і 2011 рр. розроблені сенсори були удостоєні Гран-прі та відзначені золотими медалями. Результати наукової діяльності Володимира Степановича викладено у більш ніж 500 публікаціях, серед яких: 12 монографій, 9 навчальних посібників, 232 авторських свідоцтва, патенти України і Російської Федерації. Під його керівництвом та науковим консультуванням підготовлено 5 докторів і 25 кандидатів технічних наук. Залучаючи молоде покоління до науки, був організатором і першим віце-президентом Малої академії наук школярів на Вінничині. Входив до експертної ради ВАК України, комісії МОН України з мікро- і наноелектроніки, є членом спеціалізованої вченої ради ВНТУ, членом редколегії низки науково-технічних журналів: «Вісник ВПІ», «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» (м. Вінниця), «Електроніка та електротехніка» (м. Каунас, Литва), заступник головного редактора «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології» (м. Вінниця). Заслужений діяч науки і техніки України, В.С. Осадчук нагороджений медалями «За доб­лесну працю. В ознаменування 100-річчя з дня народження В.І. Леніна», «Ветеран праці», відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Одружений, має доньку Олену та сина Олександра. Ще однією важливою рисою авторитетного науковця, досвідченого педагога і організатора науки Володимира Степановича Осадчука є відкритість до людей, що підтверджує його життєве кредо: «Бути вдячним і пам’ятати про добрі справи, які зробили для тебе люди».