СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОрлов Василь Миколайович

Орлов
Василь Миколайович

Завідувач кафедри економіки підприємства і корпоративного управління Одеської національної академії зв’язку ІМЕНІ О.С. Попова


Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України. Василь Миколайович Орлов понад 40 років викладає у вищій школі. Його життєвий і професійний шлях нерозривно пов’язаний з Одесою. У цьому місті він народився 15 серпня 1946 р., отримав середню та вищу освіту, розпочав і продовжує наукову та педагогічну діяльність. Творче зростання В.М. Орлова відбувалося в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова. З 1964 до 1969 рр. він був студентом академії, здобув кваліфікацію інженера електрозв’язку. У 1979–1982 рр. обіймав посади інженера науково-дослідного сектора, асистента, викладача, старшого викладача. З 1983 р. – доцент, декан факультету автоматичного зв’язку, з 1989 р. – завідувач кафедри економіки зв’язку. На сьогодні завідує кафедрою економіки підприємства та корпоративного управління. У кандидатській дисертації досліджував питання теорії і практики розробки нормативів ресурсоємності послуг зв’язку на прикладі підгалузей електрозв’язку МЗ СРСР.

Готував роботу під керівництвом Разговорова О.В. – завідувача кафедри економіки зв’язку Всесоюзного заочного електротехнічного інституту зв’язку (м. Москва), захистився у 1980 р. Темою докторської дисертації науковець обрав «Організаційно-економічний механізм управління галуззю зв’язку України», захист відбувся у Києві в 2002 р. Нау­ковий консультант – професор Мардаровський Ф.З. Василь Миколайович – послідовник Московської та Одеської наукових шкіл (професорів О.О. Вишневського, І.О. Подгородецького, О.В. Разговорова, Ф.З. Мардаровського, В.М. Гранатурова). Працюючи в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова на різних посадах, зарекомендував себе висококваліфікованим, енергійним, ініціативним науково-педагогічним працівником. Безпосередньо його наукова діяльність присвячена проблемам економіки сфери зв’язку та інформатизації України, удосконаленню механізму управління в галузі. Вчений є засновником власної наукової школи з удосконалення управління у сфері зв’язку та інформатизації. Учасник підготовки та проведення реструктуризації галузі зв’язку України, ряду міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів з питань економіки, планування та управління в сфері зв’язку та інформатизації. Автор понад 300 публікацій, з яких 5 монографій, 2 підручники, 25 навчальних посібників (7 з грифом МОН України) та ін. Наразі здійснює керівництво, підготовку та перепідготовку науково-педагогічних кадрів студентів і фахівців галузі. Під керівництвом професора Орлова В.М. успішно захистили кандидатські дисертації 6 аспірантів. Василь Миколайович є членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій. За багаторічне служіння науці відзначений почесними нагородами. У житті В.М. Орлова наука тісно пов’язана з творчістю, його хобі – гра на фортепіано, акордеоні та гітарі. Також захоплюється спортом, грає у великий теніс. Життєве кредо: «Краще зробити більше, чим задумав, ніж менше обіцяного».