СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОлійник Віктор Васильович

Олійник
Віктор Васильович

Ректор Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України


Дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної Слов’янської академії освіти імені Я.А. Коменського, заслужений працівник освіти України. Відомий вчений і талановитий педагог, організатор науки Віктор Васильович Олійник народився 10 серпня 1948 р. в с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області у сім’ї робітників Василя Петровича та Марії Григорівни. З ранніх літ батьки прищепили йому почуття гідності до національної належності, уважного та шанобливого ставлення до звичаїв і традицій свого народу. Генетично закодований на рухливий спосіб життя, невичерпну потребу дії, здолання нових рубежів, він старанно від класу до класу оволодівав шкільною програмою. На все життя зберіг глибокий пієтет до тих, хто збагачує людину безцінним даром знань, – своїх вчителів. Знання, набуті в школі, стали міцним підґрунтям для вступу до омріяного філологічного факультету Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького (тепер – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова). У 1970 р., після закінчення вищого навчального закладу, у середній школі № 199 (м. Київ) ступив на освітянську ниву, якій з того часу віддає весь свій хист, жар серця та завзяття. У 1972–1978 рр. працював у Міністерстві народної освіти УРСР методистом, заступником директора, директором Республіканського навчально-методичного кабінету трудового навчан­ня і профорієнтації; 1978–1983 рр. – у Державному комітеті УРСР з професійно-технічної освіти – директором Республіканського навчально-методичного кабінету, начальником відділу викладання суспільних дисциплін і виховної роботи; 1983–1989 рр. – НДІ педагогіки УРСР – молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником. З 1989 р. і по цей час трудова діяльність В.В. Олійника пов’язана зі становленням, функціо- нуванням та розвитком системи післядипломної педагогічної освіти в Україні, в якій послідовно обій­мав посади заступника директора з профтехосвіти ЦІУВ МОН України, проректора з навчальної роботи, першого проректора Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, з 1999 р. – ректора ЦІППО НАПН України. З 2008 р. Віктор Васильович – ректор заснованого ним ВНЗ ІV рівня акредитації – Університету менеджменту освіти НАПН України. Невичерпний потяг до знань у 1985 р. привів його до аспірантури НДІ педагогіки УРСР, після завершення навчання в якій у 1988 р. він успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Система впровадження передового виробничого досвіду в практику роботи середніх профтехучилищ». Не зупиняючись на досягнутому, продовжував підвищувати власний фаховий рівень: у 1994–1995 рр. на базі Інституту економіки світового банку США пройшов навчання за програмою управління проектами; 1996 р. – стажування з проблем оцінювання освітньої діяльності закладів освіти у Франції; 1999 р. – на базі Інституту підготовки кадрів Міністерства освіти Франції – з управління підвищенням кваліфікації керівних і педагогічних кадрів; 2001 р. – там же, з впровадження інноваційних технологій навчання в закладах освіти; 2002 р. у США – з організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників – викладачів економіки в загальноосвітніх школах; 2006 р. – у Ноттінгемському університеті (Великобританія) – з питань педагогічного оцінювання. У подальшому досліджував проблеми управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти, розробляв науково-методичні засади управління системою ППО.

Результатом наукового пошуку став вихід у 2003 р. монографії, а у 2004 р. – захист докторської дисер­тації на тему «Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти». У 2007 р. Віктор Васильович обраний членом-кореспондентом НАПН України, у 2010 р. – її дійсним членом. Як професіонал високого ґатунку у галузі освіти досліджує проблеми управління освітою та неперервного професійного розвитку управлінських і педагогічних кадрів. Обґрунтував інноваційну технологію кредитно-модульної орга­ні­зації навчального процесу у системі ППО заочно-дистанційною формою навчання. Під керівництвом вченого розроблено концептуальні засади післядипломної педагогічної освіти України, створено й апробовано навчальні плани та програми для інститутів післядипломної педагогічної освіти. Як ректор спрямовує роботу підрозділів ВНЗ на розв’язання проблем управління освітою на всіх рівнях, інноваційної діяльності з метою розроблення, апробації та експертизи нових навчальних технологій і моделей управління. Особисто очолює розробку державної науково-дослідної теми «Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів післядипломної освіти на засадах сучасних технологій», експериментальну роботу за тематикою: нормативне, методичне, дидактичне забезпечення очно-дистанційного підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Його зусиллями за час існування університету сформовано три спеціалізовані ради із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. В.В. Олійник – автор близько 300 наукових праць, засновник та керівник наукової школи з дослідження проблем управління освітою і неперервного професійного розвитку управлінських та педагогічних кадрів, в рамках діяльності якої наукові ступені здобули 18 її членів, 6 із них – доктори педагогічних наук. Учений здійснює значну роботу з оприлюднення та популяризації результатів наукової діяльності колег педагогічної спільноти, він головний редактор всеукраїнських педагогічних фахових видань «Теорія та методика управління освітою», збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти»; голова редакційної ради журналу «Післядипломна освіта в Україні» та редакційної колегії науково-методичного журналу «Горизонти освіти», заступник головного редактора електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання». Визначний педагог, учений, менеджер освіти багато сил віддає громадській діяльності. Очолює комісію з післядипломної освіти науково-методичної ради МОН України, Консорціум закладів післядипломної освіти, заступник очільника Громадської ради освітян і науковців України, віце-президент Навчально-науково-виробничого комплексу «Академія дистанційної освіти», співзасновник Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти та громадської організації «Всеукраїнська асоціація післядипломної та безперервної фахової освіти». Особисто відчуваючи відповідальність за збереження генофонду нації, В.В. Олійник обіймає посаду віце-президента і почесного академіка Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я, члена Європейської асоціації безпеки життєдіяльності, шеф-редактора Всеукраїнського науково-популярного журналу «Культура безпеки, екології та здоров’я». Нагороджений державними та відомчими відзнаками: орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, почесними грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», «Петро Могила», нагрудними знаками НАПН України «Ушинський К.Д.», «Сковорода Г.С.» почесними грамотами МОН та НАПН України. Відзначений орденами Української православної церкви: святого рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня, святого Георгія Переможця, преподобного Нестора Літописця І ступеня. Життєвий досвід Віктора Васильовича, його організаторські здібності дали йому можливість завоювати високий авторитет і повагу серед професорсько-викладацького складу, співробітників, слухачів, студентів, магістрів, аспірантів та докторантів університету. У родині він щасливий чоловік та батько. Пишається люблячою, дбайливою соратницею – дружиною Ольгою Іванівною Олійник (Рижук), яка все життя віддавала знання, тепло душі та щирість серця вихованцям профтехучилищ, двома синами – Олегом, доктором юридичних наук та Володимиром, кандидатом педагогічних наук, доцентом, докторантом. Життєве кредо В.В. Олійника: «Рух – все, все без руху вперед – ніщо».