СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОмельченко Володимир Якович

Омельченко
Володимир Якович

Заступник декана економічного факультету Донецького національного університету, завідувач кафедри маркетингу


Доктор економічних наук, професор. Володимир Якович Омельченко – відомий вчений-економіст у галузі історії економіки, маркетингу і логістики. Народився 4 серпня 1952 р. у м. Артемівськ Донецької області. З відзнакою у 1973 р. закінчив економічний факультет Донецького національного університету. Трудове становлення розпочав у системі народного господарства України, деякий час працював викладачем, заступником директора Донецького економічного технікуму Держпостачу СРСР. З 1979 р. науково-педагогічний працівник Донецького національного університету (­ДонНУ). Пройшов шлях від асистента кафедри маркетингу до заступника декана економічного факультету, завідувача кафедри маркетингу. Успішно захистив кандидатську і докторську дисертації. На посаді заступника декана економічного факультету Володимир Якович велику увагу приділяє становленню та розвитку на факультеті новітніх

технологій навчання, зокрема, дистанційної освіти. Він є співавтором одного з перших електронних посібників з дисципліни «Міжнародний маркетинг». Інтереси В.Я. Омельченка як науковця полягають у дослідженні стратегії розвитку логістичних систем в умовах транснаціоналізації світового господарства, синтезу механізмів маркетингу і логістики у моделюванні національної економіки, історії трансформаційних процесів в економіці. У Донецькому національному університеті­ Володимир Якович очолює наукову школу з маркетингу і логістики, керує підготовкою аспі­рантів і докторантів, а також є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій ДонНУ зі спеціальності «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Під його керівництвом підготовлено 5 кандидатів економічних наук. Особисто брав участь у більше ніж 30 міжнародних науково-практичних конференціях, має публікації у провідних фахових міжнародних виданнях (Сербія, Болгарія, Польща, Росія), постійно підтримує нау­кові контакти з відомими вченими цих країн. Загальна кількість публікацій В.Я. Омельченка сягає понад 120 робіт, з яких 8 монографій та навчальних посібників. Зокрема, монографії «Логистика в системе трансформационной микроэкономики» та «Стратегия развития логистических систем в  условиях глобализации мировой экономики». У співавторстві друком вийшли навчальні посібники «Основы маркетинговых исследований рынка средств производства», «Курс экономической истории», «Международный маркетинг», «Стратегический маркетинг». Внесок Володимира Яковича у розвиток економічної науки та підготовки економістів за 35 років професійної діяльності відзначено почесними знаками «Відмінник освіти України» та «Петро Могила», золотою медаллю ім. М.І. Туган-Барановського Академії економічних наук України. Життєве кредо В.Я. Омельченка характеризує його не тільки як фахівця-економіста, а і як особистість: «Людяність та порядність – завжди!»