СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНестеренков Володимир Михайлович

Нестеренков
Володимир Михайлович

Заступник завідувача відділу дослідження фізичних процесів, технології і устаткування для електронно-променевого та лазерного зварювання Інституту електрозварювання ІМЕНІ Є.О. Патона НАН України


Член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Основні теоретичні і технологічні розробки українського науковця В.М. Нестеренкова реалізовані в конструкції й алгоритмах роботи п’ятнадцяти установок для електронно-променевого зварювання, виготовлених в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона та застосованих за кордоном і на таких визначних підприємствах України, як виробники енергетичного устаткування «Машпроект – Зоря» та «Турбоатом», виробник авіаційних двигунів «Мотор Січ». Народився 1 вересня 1951 р. у м. Брянськ (Росія). У 1968 р. вступив до Брянського інституту транспортного машинобудування, навчався за спеціальністю «Обладнання та технології зварювального виробництва». Трудову діяльність розпочав і нині продовжує в Україні, в Інституті електрозварювання ім. О.Є.Патона НАН України в Києві.

З 1974 р. пройшов становлення як інженер, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії. На сьогодні є заступником завідувача відділу дослідження фізичних процесів, технології і устаткування для електронно-променевого та лазерного зварювання. Основні напрями наукових досліджень вченого – розвиток теоретичних уявлень про формування швів при електронно-променевому зварюванні (ЕПЗ) металів великої товщини, визначення критеріїв стійкості зварювальної ванни і розробка основ промислової технології ЕПЗ великогабаритних виробів відповідального призначення. Зокрема, на цій основі для фірми Framatome (Франція) розроблені технологічні процеси ЕПЗ кільцевих стиків низьколегованої сталі 2.25Cr1Mo товщиною 150 мм із замиканням шва для з’єднання корпусних конструкцій, а також технологія ЕПЗ сплаву AG5M товщиною 290 мм для зварювання пелюстків дзеркал телескопів діаметром 8 м і устаткування для реалізації цієї технології. Котельні заводи Китаю використовують технологію й устаткування для ЕПЗ кільцевих стиків із замиканням шва на корпусах запірної арматури, що виготовлюється із сталей 12CrMo, SA106B і SA299. Результати розробок успішно використовуються для виконання міжнародного проекту зі створення пасажирського аеробуса А-380. Володимир Михайлович – автор численних публікацій у фахових наукових виданнях України та закордону. Результати проведених досліджень доповідалися й обговорювалися на міжнародних конференціях з електронно-променевих технологій у Болгарії, Фінляндії, Англії, ФРН та Франції. За розробку новітніх електронно-променевих зварювальних установок на основі модельно-орієнтованого управління у 2006 р. В.М. Нестеренков був удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки.