СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНазаров Володимир Васильович

Назаров
Володимир Васильович

Провідний науковий співробітник ПАТ «Хмельницькобленерго»


Доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії енергетики України, заслужений раціоналізатор УРСР. Народився 31 серпня 1942 року в м. Хмельницький. В 1969 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Eлектричні системи та мережі». Трудовий шлях розпочав у 1959 р.: електромонтажник військової частини, згодом  – інженер, керівник лабораторії Хмельницького підприємства електромереж, пізніше – науковий співробітник, доцент, завідувач кафедри Вінницького політехнічного інституту. Згодом обіймав посади професора Хмельницького національного університету, директора служби науково-­дослідних робіт ВАТ «Укрелектроапарат». На цей час – провідний науковий співробітник, науковий керівник науково-виробничої лабораторії у ПАТ «Хмельницькобленерго», яка виготовляє за власними розробками комплекти спеціального електротехнічного устаткування (мобільні та стаціонарні лабораторії повірки трансформаторів струму і напруги), що використовуються в енергосистемах і установах стандартизації та метрології України і Білорусі.

Без відриву від виробництва в 1974 р. вступає до аспірантури Інституту електродинаміки АН УРСР. Закінчив навчання в 1977 р., захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук, а у 1990 р. – доктора технічних наук. Напрямок його практичної діяльності – інновації в електротехніці. Серед прикладних розробок – принципи побудови та пристрої захисту розподільних мереж від специфічних однофазних замикань, комплектне устаткування для випробувань і визначення місць ушкоджень електричних кабельних ліній, системи адресного електропостачання та ін. Винаходи й розробки В.В. Назарова посідали призові місця на всесоюзних і республіканських науково-технічних конкурсах, нагороджувались дипломами та медалями ВДНГ СРСР та УРСР. Лідер паливно-енергетичного комплексу України (2004). Вченого цікавлять і, здавалося б, далекі від енергетики питання: частину досліджень він присвячує проблемам сучасної економіки. В 1995–1997 рр. сформулював основні засади системно-стратегічного підходу до дослідження процесів життєдіяльності соціуму, подав альтернативні організаційно-технічні шляхи розвитку української енергетики тощо. На сьогодні завершує розпочату іще у 2000 р. роботу над фундаментальною працею «Начала еконатурології», у якій мають бути розкриті напрямки органічного єднання соціогуманітарних та природничих, технічних наук з метою отримання і практичного використання знань про оптимальну реконструкцію буття людини. Заснував громадську організацію «Інститут еконатурології». Створено сайт www.econaturologia.com.ua Окрім наукових, опублікував більш як 50 публіцистичних робіт. Захоплюється живописом. Одружений. Життєве кредо – настанова із останніх рядків Пушкінського «Пам’ятника»: «Веленью божию, Назаров, будь послушен, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца».