СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНазаренко Олег Кузьмович

Назаренко
Олег Кузьмович

Завідувач відділу дослідження фізичних процесів техніки та обладнання для електронно-променевого та лазерного зварювання Інституту електрозварювання ІМЕНІ Є.О. Патона НАН України


Член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України. Розробки в галузі електронно-променевого зварювання гідно представляють Україну на світовому ринку. Підтвердженням того є промислове використання понад 30 комплектних установок та енергетичних блоків у США, Росії, Японії, Південній Кореї, Нідерландах, Індії та Китаї. Олег Кузьмович Назаренко – визнаний фахівець цієї галузі, відданий обраній справі вже більш ніж півстоліття. Народився 25 лютого 1936 р. Упродовж 1953–1959 рр. здобував вищу технічну освіту на кафедрі фізичної електроніки Київського державного університету (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1959 р. Олег Кузьмович працює в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України,

обіймає посаду завідувача відділу дослідження фізичних процесів техніки та обладнання для електронно-променевого та лазерного зварювання. Напрями наукових досліджень вченого охоп­люють: фізико-технічне обґрунтування можливості уникнення дефектів в зварних з’єднаннях, що виникають при порушенні вакуумної ізоляції в електронній гарматі, шляхом короткочасного зняття прискорюючої напруги (на цій основі створені досконалі джерела живлення); розробку принципів автоматичного спрямування електронного променю уздовж стику зварювання і створення системи РАСТР, що використовує вторинно-електронну емісію з зони зварювання як джерело інформації; вдосконалення на основі застосування системи РАСТР методу візуального програмування траєкторії і просторово-енергетичних параметрів електронного променю уздовж стику зварювання. За останні 10 років у журналі «Автоматичне зварювання» регулярно публікувалися наукові статті О.К. Назаренка. Результатом робіт за його участі є широке застосування електронно-променевого зварювання на таких визначних підприємствах України, як виробник енергетичного устаткування «Машпроект – Зоря», виробник авіаційних двигунів «Мотор Січ», Південний машинобудівний завод. Завершується створення устаткування для підприємства «Турбоатом». Науковець відзначений Почесною грамотою президії Верховної Ради УРСР, за розробку новітніх електронно-променевих зварювальних установок на основі модельно-орієнтованого управління у 2006 р. Олегу Кузьмовичу була присуджена Державна премія України і галузі науки і техніки. Одружений, має доньку.