СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНавроцький Богдан Іванович

Навроцький
Богдан Іванович

Керівник Дрогобицького навчально- консультаційного пункту Івано- Франківського національного технічного університету нафти і газу (2001–2013)


Доктор технічних наук, професор, академік Української нафтогазової академії. Основний зміст експериментальних досліджень Богдана Івановича Навроцького – якісне будівництво свердловин на стадії створення підземних сховищ, забезпечення високої герметичності їх кріплення на стадії формування та експлуатації. Народився 4 лютого 1940 р. у с. Уріж Дрогобицького району Львівської області. Після закінчення в 1957 р. Дрогобицького нафтового технікуму працював у Битківській конторі буріння (м. Надвірна Івано-Франківської області) на робітничих посадах, згодом служив в армії. У 1962 р. вступив до Львівського політехнічного інституту, який закінчив з відзнакою за спеціальністю «Технологія і комплексна механізація розробки нафтових та газових родовищ». За направленням розпочав роботу в Івано-Франківському інституті нафти і газу (тепер – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) на кафедрі буріння нафтових і газових свердловин.

Пройшов шлях від старшого лаборанта до професора кафедри нафтогазової гідромеханіки. Кандидатську дисертацію (1975) захистив у Грозненському нафтовому інституті ім. акад. М. Міл­ліонщикова, а докторську (1993) – в Івано-Франківському інституті нафти і газу. Домінантою наукових досліджень Богдана Івановича стало вирішення проблем, пов’язаних зі створенням, формуванням та експлуатацією підземних сховищ газу на Прикарпатті та в Білорусі. У співавторстві Б.І. Навроцьким отримано 15 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, зокрема і Російської Федерації, опубліковано понад 130 нау­кових та десятки науково-методичних праць. З 2001 до 2013 рр. науковець очолював Дрогобицький навчально-консультаційний пункт Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Під керівництвом професора Навроцького Б.І. захищені кандидатські дисертації, в яких розв’язано низку наукових задач, пов’язаних зі створенням та експлуатацією сховищ газу, зокрема у водоносних горизонтах складної геологічної будови. Серед вагомих наукових винаходів Богдана Івановича, захищених авторськими свідоцтвами СРСР – протектор для ведучих бурильних труб, запроваджений на бурових підприємствах України та Туркменістану, полімерний в’язко-пружний склад для відновлення втраченої герметичності різьових з’єднань обсадних колон з регульованою кінетикою полімеризації. Розроб­лена методологія вивчення елементів кріплення та обладнання для їх дослідження в умовах малоциклових баротермальних змін стану газу, спосіб кріплення свердловин ПСГ. До виробничих досягнень ученого належить участь у створенні підземних сховищ газу на Прикарпатті: Богородчанського, Опарського, Угерського та Більче-Волицько-Угерського. Плідна діяльність Б.І. Навроцького у нафтогазовому комплексі відзначена званням почесного працівника ДК «Укргазвидобування». Богдан Іванович одружений, має двох дітей і чотирьох онуків, тож упевнено вважає себе щасливим батьком та дідусем.