СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНагорняк Михайло Миколайович

Нагорняк
Михайло Миколайович

Директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання, професор кафедри міжнародних відносин Інституту історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника


Доктор політичних наук, професор, член-кореспондент Української академії політичних наук. Михайло Миколайович досліджує державотворчі та етнополітичні процеси в країнах Центрально-Східної Європи, проблеми розвитку демократії та міжнародного права в умовах глобалізації. Серцевиною досліджень ученого є наукова спадщина філософа-президента Першої Чехословацької республіки Томаша Гарріга Масарика. Фундатор віт­чизняної школи масарикознавства. Народився у 1957 р. в с. Липівка Івано-Франківської області. Закінчив з відзнакою Івано-Франківський педагогічний інститут імені Василя Стефаника та Львівський державний університет імені Івана Франка. Після закінчення інституту обирався заступником секретаря комітету комсомолу, головою студентського профкому, працював асистентом кафедри нової та новітньої історії.

У 1986–1989 рр. навчався в аспірантурі Львівського державного університету. З 1989 р. працював на посаді асистента кафедр політичної історії, старшим викладачем кафедри всесвітньої історії, доцентом кафедри історії слов’ян, заступником декана філологічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 1998 р. перейшов працювати в Національну академію внутрішніх справ України м. Київ. За час служби в МВС України (1998–2010) працював на посадах завідувача кафедри загально­юридичних дисциплін, проректора з наукової роботи, першого проректора з навчально-методичної, першого заступника начальника з навчально-методичної роботи Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ України. Член Наукової ради МВС України, моніторингової групи з прав людини. У 2009 р. в Інституті держави і права ім. В. Корецького НАН України захистив докторську дисертацію на тему «Національно-державницька концепція Томаша Гарріга Масарика» і здобув науковий ступінь доктора політичних наук. У 2010 р. працює професором кафедри політології Львівського університету внутрішніх справ, у 2011 р. – завідувачем кафедри соціальних комунікацій та права Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, а з 2012 р. – професор кафедри міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Михайло Миколайович автор понад 200 публікацій, серед них монографії, наукові статті, підручники. Він є членом спеціалізованої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій, членом редакційної колегії чесько-українського історико-культурологічного журналу «Oriens Aliter», заступником редактора «Наукового вісника університету». Одружений. Дружина Мирослава Іванівна – юрист за спеціальністю. Виростили доньку Катерину та сина Івана, виховують онучку Софійку.