СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМовчан Віра Серафимівна

Мовчан
Віра Серафимівна

Професор кафедри філософії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка


Доктор філософських наук, професор. Віра Серафимівна Мовчан – історична постать у сучасній етиці, естетиці та культурології. Заворожує її добра одержимість обраною справою та глибина знання предмету. Надія Скотна, ректор Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, сказала, що у цій маленькій жінці живе справді великий філософ. Народилася В.С. Мовчан 30 червня 1938 р. у м. Куп’янськ Харківської області. Вищу освіту здобувала у Львівському педагогічному інституті, а після переведення закладу у Дрогобич стала студенткою музично-філологічного факультету Дрогобицького педагогічного інституту, який у 1962 р. закінчила з відзнакою. Того ж року розпочала свій шлях у педагогіці на посаді асистента кафедри філософії, у 1969–1972 рр. – аспірант кафедри етики, естетики та логіки при Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. У 1989 р. захистила докторську дисертацію. У Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І. Франка Віра Серафимівна ­пройшла становлення від асистента до професора кафедри філософії.

Під керівництвом вченої кафедра здобула категорію І рівня, була визнана ВАК України провідною організацією із рецензування докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей «Етика», «Естетика», «Культуро­ло­гія»; отримала право на підготовку аспірантів зі спеціальності «Онтологія, гносеологія, феноменологія». У 2004–2007 рр. В.С. Мовчан була членом комісії з культури науково-методичної ради МОН України та членом ДАК з освіти, науки і мистецтва, у 2004–2013 рр. – член спеціалізованої вченої ради при Львівському національному університеті ім. І. Фран­ка. На сьогодні входить до складу видавничих рад та редакційних колегій ряду фахових наукових видань, зокрема «Філософські пошуки», «Людино­знавчі студії», «Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ». У сфері творчих пошуків професора Мовчан В.С. – етико-естетичні аспекти духовності. Вчена є автором понад 200 наукових праць (монографій, навчальних посібників, статей) з питань етики, естетики та культурології, щорічно бере участь у 7–10 наукових конференціях різного рівня. За багаторічну сумлінну працю відзначена медаллю «Ветеран праці», а також знаком «Відмінник освіти України». У 2013 р. перестало битися серце люблячого чоловіка Віри Серафимівни, талановитого художника Віталія Івановича Бабича. «Негаразди життя гартують волю і характер», – сповнене філософської мудрості життєве кредо В.С. Мовчан як підтвердження сили характеру та віри у краще цієї неординарної особистості.