СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМещеряков Леонід Iванович

Мещеряков
Леонід Iванович

Професор кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного гірничого університету


Доктор технічних наук, професор. Наукова діяльність Леоніда Івановича Мещерякова спрямована на вирішення нагальних науково-технічних проблем з виділення прихованої інформації в супутніх сигналах гірничих технологічних комплексів з метою визначення оперативного стану останніх та попередження виникнення і розвитку в їх структурах аварій. Також учений займається розробкою програмних та апаратних засобів систем інтелектуальної ідентифікації станів потужних гірничих електромеханічних комплексів. Народився 7 листопада 1948 р. у Дніпропетровську. У 1971 р. закінчив механічний факультет Дніпропетровського інженерно-буді­вель­ного інституту за спеціальністю «Авто­матизація та комплексна механізація будівництва», у 1977 р. – аспірантуру Дніпропетровського гірничого інституту з подальшим захистом кандидатської дисертації. З 2010 р. – доктор технічних наук, з 2012 р. – професор.

Після закінчення інституту упродовж року працював старшим інженером на будівництві ГЕС «Андіжангідробуд», потім служив в армії. З 1978 р. Леонід Іванович повністю присвятив себе науці, обійнявши посаду молодшого наукового співробітника Науково-дослідного сектору кафедри прикладної математики та технічної кібернетики Дніпропетровського гірничого інституту. З 1991 до 2002 рр. – доцент кафедри електроніки та обчислювальної техніки, з 2003 до 2011 рр. – кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, на сьогодні є професором цієї кафедри. Працює у напрямі вдосконалення інформаційного забезпечення автоматизації процесів керування гірничими технологічними комплексами. Основним науковим досягненням вченого є розробка та впровадження в інформаційні технології гірничого виробництва якісно-кількісних характеристик моментних числових оцінок та спектрів моментних функцій вищих порядків. За результатами досліджень Л.І. Мещеряков опублікував понад 140 наукових праць у галузі інформаційних технологій, штучного інтелекту, методів та систем діагностування технічного і технологічного стану складних гірничих комплексів, серед яких монографії, підручники та навчальні посібники, видані в Україні та за кордоном (Польща, Велика Британія, Китай). Завдяки його науковій діяльності у 2007 р. з’явився новий науковий напрям – розробка методів та засобів інформаційного забезпечення автоматизації процесів керування гірничими технологічними комплексами на основі спектрів моментних характеристик інтелектуальної ідентифікації, що забезпечує значне підвищення точності та надійності розпізнавання оперативних та предаварійних станів гірничого електромеханічного обладнання. Науковець входить до складу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій при Національному гірничому університеті та Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, у стінах рідного університету займається громадською діяльністю. Одружений, має сина та доньку.