СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМещеряков Володимир Іванович

Мещеряков
Володимир Іванович

Завідувач кафедри інформатики Одеського державного екологічного університету 


Доктор технічних наук, професор. Своє ставлення до наукових працівників В.І. Мещеряков висловив словами: «Ученый, как горящая свеча, Во мраке ночи тропку пролагая, Ведет нас к истине, познанию добра, Сам до конца пути не зная…». Народився 10 грудня 1948 р. у м. Чердинь Перм­ської області (Російська Федерація). Після закінчення Одеського політехнічного інституту за фахом «Автоматика і телемеханіка» у?1971?р. був призваний на дійсну службу у Ракетні війська стратегічного призначення, яку проходив на посаді командира відділення. Під час служби розробив та реа­лізував систему підготовки операторів, яка посіла перше місце серед навчальних пускових комплексів Першої ракетної армії. Після демобілізації займався розробкою прий­мального комплексу системи обробки даних з дистанційного контролю якості управління екіпажем танку, яка одержала перше місце серед наукових розробок Варшавського договору.

З 1973 по 1985 рр. В.І. Мещеряков працював у галузі автоматизації наукових досліджень високотемпературних газодинамічних процесів. Під його керівництвом та за участі створювалась оптико-електронна апаратура для дослідження згорання палив в авіаційних реактив­них двигунах. Розроблялися системи для дослідження температурних полів і зносу маси при взаємодії теплозахисних матеріалів з високоентальпійними газовими потоками у плазмотронах. Системи дозволили на порядок підвищити швидкість і достовірність даних при дослідженні теплозахисних матеріалів, які використовуються для захисту штучних ­об’єк­­тів при вході у щільні шари атмосфери. З 1986 р. як головний конструктор направлення проводив дослідження процесів взає­модії інфрачервоного випромінювання з поверхнею, твердотільної електроніки, лінійних і матричних піроелектричних приймачів інтенсивного лазерного випромінювання, гібридної мікроелектроніки. Створювалися системи сприйняття фазового фронту відбитого від об’єкту пучка при проходженні інфрачервоного випромінювання лазера через турбулентний шар атмосфери і створення елементів управління системою реального часу для корекції спотворень атмо­сферним каналом. Проводилися розробки систем забезпечення теплових режимів апаратури за допомогою термоелектричних, азотних і гелієвих охолоджувачів, приймачів інфрачервоного випромінювання на надпровідних плівках, оптоелектронних, сигналізуючих та медичних пристроїв. Викладацькою діяльністю Володимир Іванович займається з 1994 р. У колі наукових інтересів – комп’ютерна медична діагностика в ангіографії, кардіології, розробка систем інфрачервоної пелоїдотерапії, інформаційних систем, систем моніторингу, телемедицини. Автор­ський доробок становить понад 200 наукових праць. Нині очолює кафедру інформатики Одеського державного екологічного університету. Член вченої ради університету, двох вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, редколегій наукових журналів, член бюро Одеського відділення інженерної академії Украї­ни, науковий керівник Міжнародної кафедри ЮНЕСКО. Пристрасті: туризм, фотографія.