СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМарігодов Володимир Костянтинович

Марігодов
Володимир Костянтинович

Професор кафедри суднових і промислових електромеханічних систем Севастопольського національного технічного університету


Доктор технічних наук, професор, академік Академії наук технологічної кібернетики України, заслужений працівник народної освіти України. Життєве кредо Володимира Костянтиновича: «Не зупинятись!», що цілком підтверджує насичений трудовий шлях вченого і його вагомий внесок у науку. За період роботи опублікував 1200 наукових праць, серед яких 35 монографій і навчальних посібників, одержав 178 авторських свідоцтв та патентів, з яких 30 патентів України. Підготував 6 докторів і 17 кандидатів наук. Народився 14 червня 1930 р. у м. Городня Городянського району Чернігівської області. Вищу технічну освіту здобув на факультеті радіозв’язку і радіомовлення Ленінградського електротехнічного інституту зв’язку ім. М.О. Бонч-Бруєвича (нині– Санкт-Петербурзький державний університет телекомунікацій імені професора М.О. Бонч-­Бруєвича). Упродовж 1954–1962 рр. працював на інженерних посадах на радіозаводі ім. О.С. Попова в м. Омськ, три роки очолював лабораторію Дослідного конструкторського бюро заводу.

У цей час брав активну участь у створенні Омського телевізійного центру. Був обраний представником Комітету з економічних зв’язків при Раді Міністрів СРСР для рекламації радіоапаратури у Сирійській Арабській Республіці (м. Дамаск). З грудня 1962 до серпня 1965 рр. – старший інженер Науково-виробничого об’єднання ім. Комінтерну у м. Ленінград, брав участь у створенні першої в СРСР радіолінії метеорного зв’язку Ленінград – Одеса. Здобувши цінний досвід практичної діяльності, у 1965 р. Володимир Костянтинович як висококваліфікований спеціаліст був направлений Міністерством вищої і середньої освіти УРСР на викладацьку роботу у Севастопольський приладобудівний інститут (зараз – Севастопольский національний технічний університет), де після конкурсу обійняв посаду доцента кафедри радіо­техніки. Пізніше працював проректором з навчальної роботи (1975–1982), очолював кафедри радіопристроїв і електротехніки та електроніки. Загалом В.К. Марігодов присвятив Севасто­поль­ському національному технічному університету 45 років життя. Нині перебуває на заслуженому відпочинку, продовжує займатися науковою діяльністю. Дослідження вченого стосуються завадозахищеності систем зв’язку, розпізнавання складних образів, електроенергетики, екології, педагогіки, теоретико-ігрового синтезу складних систем. З 1976 р. двічі був обраний народним депутатом Ленінського району м. Севастополя. Тричі очолював спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій за двома спеціальностями у Севастопольському національному університеті, тричі був членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у Військово-морському інституті ім. П.С. Нахімова (нині – Академія військово-морських сил України імені П.С. Нахімова). Лауреат третьої премії Міністерства вищої і середньої освіти УРСР (за монографію «Помехоустойчивая обработка информации»), державний стипендіат України в галузі науки. Одружений, має сина.