СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМаліцький Борис Антонович

Маліцький
Борис Антонович

Директор Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ІМЕНІ Г.М. Доброва Національної академії наук України


Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Борис Антонович Маліцький зробив вагомий внесок у розвиток наукознавства та історію науки. Серед його численних досягнень – виявлення циклічного характеру розвитку науково-технічного потенціалу, розробка принципу фазової динаміки наукової діяльності, дипольного методу оцінки результативності праці вчених, сучасної типології державних науково-технічних політик, обґрунтування основних параметрів науково-технічного потенціалу відповідно до типів науково-технологічної політики. Народився науковець 2 лютого 1942 р. у м. Ре­ні Одеської області. У 1968 р. закінчив механіко-технологічний факультет Одеського політехнічного інституту (нині – Одеський національний політехнічний університет). Перші роки трудової діяльності пройшли у Ренійському комбінаті комунальних підприємств Міненергетики УРСР. У 1963–1965 рр. обіймав посаду секретаря Ренійського промислово-виробничого комітету комсомолу, у 1965 р. – інженера Ренійського торгового порту.

Згодом до 1971 р. працював секретарем комітету комсомолу Одеського політехнічного інституту, з 1968 р. паралельно обіймав посаду асистента кафедри технології машинобудування. У 1971 р. повернувся на комсомольську роботу. З 1978 р. Б.А. Маліцький працює в системі Академії наук України: в Інституті кібернетики, Раді по вивченню продуктивних сил України, Інституті надтвердих матеріалів у складі наукознавчого підрозділу. Пройшов шлях від керівника науково-дослідної групи до директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, який очолив з моменту отримання закладом статусу самостійного наукового інституту НАН України (1991). Під керівництвом та за безпосередньої участі вченого розроблено методологію прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвит­ку, а також дослідження трансформації науково-технологічної системи України. Б.А. Маліцький є керівником та співавтором розробки ряду проектів важливих нормативно-правових актів, з розвитку науково-технічної та інноваційної сфер. Б.А.?Маліцький неодноразово виконував функ­ції експерта у складі робочих груп при Президентові України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з питань формування та реалізації науково-технологічної політики, є  керівником та членом редакційних колегій і рад низки вітчизняних та зарубіжних міжнародних наукових журналів. Лауреат спільної премії академій наук України, Білорусі та Молдови, відзначений медаллю «За трудовую доблесть», почесними грамотами Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом», Кабінету Міністрів, президії НАН України, відзнакою «Відмінник освіти». Одружений, має сина. Життєве кредо: «Україна потребує піднесення творчої та, особливо, політичної сили науки задля раціональної організації суспільного життя і благополуччя кожного громадянина України».