СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМалецький Анатолій Парфентійович

Малецький
Анатолій Парфентійович

Завідувач відділу офтальмоонкології Інституту очних хвороб та тканинної терапії імені В.П. Філатова НАМН України


Доктор медичних наук, провідний науковий співробітник. Ім’я практикуючого науковця, видатного лікаря-офтальмолога А.П. Малецького з вдячністю згадують понад 11?000 прооперованих ним пацієнтів, які мали злоякісні пухлини ока й тяжкі травми повік та орбіти, консультації отримали більш ніж 25?000 хворих. Народився 13 березня 1949 р. у с. Неділкове Савранського району Одеської області. Закінчивши фармацевтичне відділення Одеського медичного училища № 3, деякий час працював керуючим аптекою у с. Дмитрівка Болградського району Одеської області. Продовжив навчання на лікувальному факультеті Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова. З 1974 до 1975 рр. – лікар-інтерн з хірургії, а в 1975–1979 рр. – лікар-офтальмолог Котовської районної лікарні Одеської області. Становлення Анатолія Парфентійовича як нау­ковця відбулося у стінах Науково-дослідного інституту очних хвороб і тканинної терапії іме­ні В.П. Філатова, де з 1979 р. він пройшов шлях від молодшого наукового співробітника відділення офтальмоонкології до завідувача відділу.

У 1987 р. захистив кандидатську, у 2001 р. – докторську дисертації. Автор понад 200 друкованих наукових праць, 16 патентів, 3 винаходів, методичних рекомендацій, інформаційних листів. Випускник Філатовської наукової школи, особисто підготував одного кандидата наук, є консультантом однієї докторської та науковим керівником трьох кандидатських дисертацій. Результати досліджень А.П. Малецького є вагомим внеском у розвиток сучасної офтальмології, працює вчений за такими напрямами: розробка методів диференційної діагностики епібульбарних та внутрішньоочних новоутворень; розробка нових технологій лікування пухлин ока з використанням лазерних технологій, променевої радіотерапії; вивчення ролі протипухлинної резистентності організму у розвитку пухлинного процесу органу зору та можливі шляхи її корекції; розробка нових технологій лікування хворих з пошкодженнями повік та орбіти; методи косметичних операцій під час втрати ока, реконструктивні операції на кон’юнктивальній порожнині та на сльозовідвідних шляхах. А.П. Малецький – член вченої ради Інституту очних хвороб та тканинної терапії імені В.П. Філатова НАМН України, член редакційної ради «Офтальмологічного журналу». Плідно співпрацює з науковими закладами, зокрема з Інститутом експериментальної онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького, Інститутом фізики НАН України, Інститутом загальної і неорганічної хімії НАН Білорусі. Про результати досліджень науковець доповідав на конференціях і з’їздах в Україні та за кордоном. З 1996 до 1997 рр. працював в Арабських Еміратах, що стало цінним досвідом для подальших досліджень. За багаторічну трудову діяльність Анатолій Парфентійович нагороджений почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Академії медичних наук України, Одеської міської ради. Улюблений вислів науковця – слова Цицерона: «Між добрими людьми – все добре».