СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМаксишко Наталія Костянтинівна

Максишко
Наталія Костянтинівна

Завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету


Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України. Наукова діяльність Н.К. Максишко спрямована на поєднання теоретичних досліджень та їх практичного застосування в економіці та освіті, про що свідчить широта охоплюваних нею питань, а також різноманіття організацій та установ, на яких впроваджено розробки. Народилася 13 серпня 1959 р. у м. Запоріжжя. Освіта Наталії Костянтинівни, її професійна та наукова діяльність пов’язані з Запорізьким національним університетом (на той час – Запорізьким державним педагогічним інститутом). У 1981 р. отримала диплом з відзнакою зі спеціальності «Математика та фізика», у 1999 р. – «Облік та аудит». В альма-матер пройшла становлення від посади асистента кафедри математики до завідувача кафедри економічної кібернетики. У колі наукових інтересів Н.К. Максишко – економіко-математичне моделювання, розробка сучасних інформаційних технологій та їх впровадження в реальну економіку; моделювання раціонального землекористування; розробка математичних методів та програмних засобів для оцінки ефективності нової техніки;

розробка та впровадження систем планування будівельних робіт, інформаційних технологій у банківській сфері, комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем для управління ресурсами регіону, реалізація національного проекту «Електронні гроші» (1989–1994); розробка та впровадження в Запорізькому національному університеті (ЗНУ) та інших вишах регіону автоматизованої інформаційної системи управління вищим навчальним закладом. У 2004 р. працювала над розробкою проекту Стратегії економічного та соціального розвитку Запорізької області на 2004–2015 рр. З 1994 р. є відповідальним виконавцем фундаментальних наукових досліджень за держбюджетною тематикою з проблем математичного моделювання, розробки та застосування методів багатокритеріального аналізу, дискретної нелінійної динаміки, нечіткої математики для систем підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності. В умовах трансформаційних процесів та переходу до інформаційної економіки професор Н.К. Максишко працює над проблемою розробки моделей і методів передпрогнозного аналізу та прогнозування еволюційних процесів на фінансових ринках, підприємствах тощо, приділяє увагу розробці математичного забезпечення для аналізу потоків та оцінки економічної ефективності інвестиційних інтернет-проектів, дослідженню та використанню для управління в економіці особливостей процесів самоорганізації населення. Опублікувала понад 190 наукових праць, з яких 4 монографії. У межах роботи вчена сприяє встановленню та підтриманню зв’язків кафедри, факультету та університету з провідними науковими (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України) та навчальними закладами України, Росії, підприємствами міста та області. Активна наукова та громадська робота Н.К. Максишко неодноразово заохочувалася почесними грамотами МОН України, Запорізької обласної державної адміністрації, виконавчого комітету Запорізької міської ради.