СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМазуренко Микола Олександрович

Мазуренко
Микола Олександрович

Професор кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького Національного аграрного університету


Доктор сільськогосподарських наук, професор. Наукова діяльність Миколи Олександровича присвячена питанню вивчення використання різних кормових добавок для сільськогосподарських тварин. Народився 27 червня 1936 р. у с. Веприн Радомишльського району Житомирської області у родині селянина-колгоспника. На перших етапах життєвого шляху працював у колгоспі, служив в армії. У 1955–1963 рр. навчався в Українській сільськогосподарській академії. Згодом обіймав посади зоотехніка, наукового співробітника Житомирської обласної сільськогосподарської дослідної станції, а також продовжував навчання в аспірантурі. З 1973 до 1987 рр. Микола Олександрович – старший науковий співробітник Інституту кормів УААН, з 1987 р. – доцент та професор ВНАУ. У 1991–2002 рр. Микола Олександрович завідував кафедрою технології виробництва продуктів тваринництва (ТВПТ), в цей період доклав чимало зусиль для розвитку наукової роботи та зміцнення матеріальної бази підрозділу.

Під керівництвом М.О. Мазуренка працювали 45 аспірантів і магістрів. Він підготував понад 15 кандидатів наук, більшість із яких нині працюють викладачами на факультеті ТВІППТ Вінницького національного аграрного університету (ВНАУ). Є науковим керівником 4 здобувачів наукового ступеня кандидата наук, членом вчених рад факультету ТВіППТ та спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, головою експертної комісії факультету ТВіППТ, членом редколегії збірника наукових праць ВНАУ. Науковий доробок вченого становлять понад 270 публікацій, серед яких 4 монографії, 10 авторських свідоцтв та патентів, 40 навчально-методичного та понад 200 науково-виробничого характеру з питань онтогенезу, годівлі тварин та технології кормів. Найвідоміші видання – «Пробіотичні препарати у тваринництві» (2011), «Використання преміксів у свинарстві» (2001), «Методи оцінки вгодованості м’ясної худоби та визначення якості м’яса» (2003), «Мінеральне живлення тварин» (2001), «Традиційні і нетрадиційні мінерали у тваринництві» (1995), «Вдосконалення технології зберігання і використання зерна» (1996). Результати наукової роботи Миколи Олександровича, ветерана праці, у 2006 р. були гідно оцінені відзнакою «Відмінник аграрної освіти та науки». Одружений, має двоє дітей та чотирьох онуків. Життєвим кредо М.О. Мазуренка став вислів М.І. Пирогова: «Жить счастьем своих учеников – нет большего счастья! Вот жизни моей идеал!»