СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМазур Віктор Олександрович

Мазур
Віктор Олександрович

Завідувач кафедри термодинаміки та відновлюваної енергетики Одеської національної академії харчових технологій


Доктор технічних наук, професор. Наукова і педагогічна діяльність В.О. Мазура охоплює широке коло досліджень в галузі термодинаміки та відновлювальної енергетики, актуальних в Україні та за кордоном. Серед них – термодинаміка циклів для відновлюваних джерел енергії, застосування інформаційних технологій в термодинамічних дослідженнях, енергозбереження, термодинамічна та фазова поведінка природних і альтернативних холодоагентів з додаванням наноструктурованих матеріалів. Народився науковець 17 квітня 1946 р. в Одесі. У 1969 р. закінчив теплофізичний факультет Одеського технологічного інституту ім. М.В. Ломоносова (тепер – Одеська національна академія харчових технологій; ОНАХТ). У рідному ВНЗ відбулося становлення Віктора Олександровича: від асистента до завідувача кафедри термодинаміки (з 1987 р. до теперішнього часу), від декана теплофізичного факультету до проректора з перспективного розвитку та наукової роботи (1988–2003).

На сьогодні наукова школа під керівництвом професора В.О. Мазура розвиває традиції одеської термодинамічної школи. Характерною рисою наукової школи Віктора Олександровича стало використання сучасних інформаційних технологій та обчислювальних методів у фундаментальних дослідженнях теплофізичних властивостей речовин в умовах невизначеності інформації на мікро­- та макрорівнях. В.О. Мазур – дійсний член Російської академії холоду, Міжнародної академії холоду, Академії технологічної кібернетики України, член Mіжнародної асоціації тепломасообміну. Є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій при ОНАХТ. Входить до редколегій міжнародних журналів ENERGY – International Journal, Environment&­CarbonCredits, журналу «Холодильна техніка і технологія». Автор понад 150 наукових праць, має патенти США та Великобританії. Рівень цитованості за індексом Хірша – 7. Під науковим керівниц­твом вченого захищено 3 докторські та 16 кандидатських дисертацій аспірантів з України, Сирії, Єгипту, Лівану, Йорданії, Нідерландів. Ряд його учнів отримали престижні міжнародні стипендії Гумбольдта (Німеччина) та Шумана (Франція). Професор В.О. Мазур проводить спільні дослідження з науковцями Росії, США, Великої Британії, Індії, багатьох країн Євро­пи. Керівник і учасник міжнародних проектів INTAS, стипендіат Уряду Франції та Фонду технологічних досліджень Нідерландів, Європейського фонду наукових досліджень, Шведського інституту, гранту НАТО «Heat Transfer Enhancement with Nanoparticles in Forced Convection Flow in Channels». На основі спільних досліджень з НТУУ «КПІ» та Королівським технологічним інститутом (Швеція) розроблено курс для магістрів та аспірантів з енергетичних сценаріїв стійкого розвитку. Віктор Олександрович одружений, має сина та онучку. Син Сергій – доктор технічних наук, володар грантів Президента України, стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених. Життєве кредо: «Успіх – це вміння рухатись від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму» (У. Черчилль).