СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛучко Йосип Йосипович

Лучко
Йосип Йосипович

Професор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, професор Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя


Доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України. Народився 15 листопада 1944 р. у с. Вишково Закарпатської області. З відзнакою закінчив інженерно-будівельний факультет Львівського політехнічного інституту (1973), факультет прикладної математики і механіки Львівського національного університету ім. І. Франка (1979), навчався в аспірантурі при Науково-дослідному інституті будівельних конструкцій Держбуду СРСР. На етапах професійного та наукового зростання Йосипа Йосиповича – робота та захист докторської дисертації у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України. На сьогодні є професором кафедри рухомого складу і колії Львівської філії ДНУЗТ ім. Ака­деміка В. Лазаряна та професором кафедри будівельної механіки ТНТУ ім. І. Пулюя. Член Українського товариства з механіки руйнування матеріалів, Європейського товариства з цілісності конструкцій (ESIS).

Входив до складу вчених рад із захисту дисер­тацій НУ «Львівська політехніка» та ТНТУ ім. І. Пулюя. За безпосередньої участі Й.Й. Лучка створена методика визначення параметрів тріщиноутворення внаслідок повзучості і усадки бетону при довготривалому навантаженні елемента конструкції, оптимізовано методику випробувань бетонних зразків з надрізами на корозійну тривкість арматури і бетону. Професор Й.Й. Лучко встановив критерій розвитку тріщин у розтягнутій зоні залізобетонних елементів, розробив методику розрахунку параметрів тріщиностійкості для балкових залізобетонних елементів, враховуючи умови зчеплення стержневої арматури з бетоном, а також створив низку експериментальних методик випробування елементів конструкцій та матеріалів тощо. Автор понад 400 наукових праць та навчально-методичних розробок, з яких 6 монографій, 2 підручники та 4 навчальних посібники з грифом МОН  України, 2 довідники, 9 патентів та авторських свідоцтв і 4 нормативні документи. Під його керівництвом захищено 7 кандидатів технічних наук та підготовлено до захисту 4 кандидатські дисер­тації. Є одним із засновників та відповідальним редактором збірників наукових праць: «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій», «Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій», членом редколегії збірників наукових праць «Дороги і мости» та «Строительство, материало­ведение, машиностроение», вісників «Архі­тектура і сільськогосподарське будівництво» Тер­но­пільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя. З 1988 р. професор Лучко Й.Й. – організатор міжнародного симпозіуму «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій», з 1999 р. очолює щорічний науково-практичний семінар «Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій». Нагороджений численними грамотами та подяками університетів (всього близько 40), громадських організацій та Міністерства інфраструктури України. Життєве кредо Йосипа Йосиповича: «Чесність! Порядність!».