СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛобода Наталія Степанівна

Лобода
Наталія Степанівна

Завідувач кафедри гідроекології та водних досліджень природоохоронного факультету Одеського державного екологічного університету


Доктор географічних наук, професор. Історія становлення Наталії Степанівни Лободи як науковця – це розповідь про вибір, зроблений за покликом серця. Займаючись дослідницьким пошуком та улюбленою справою водночас, вчена здійснює математичне моделювання кількісних та якісних показників гідрологічного та гідроекологічного стану водних об’єктів в умовах водогосподарських перетворень та змін глобального клімату. Народилася 14 лютого 1954 р. на Одещині у прикордонному місті Кілія, розташованому на березі Дунаю. У 1971 р. вступила до Одеського державного університету на хімічний факультет, однак любов до прекрасної природи України, її річок та водойм переважила і через два роки Наталія Степанівна за власним бажанням перевелася до Одеського гідрометеорологічного інституту (нині – Одеський державний екологічний університет), який у 1977 р. закінчила з відзнакою. Виробничу діяльність розпочала у науково-дослідницькому секторі ОГМІ, а з 1981 р. перейшла

на викладацьку роботу, пройшовши шлях від асистента до професора кафедри гідрології суші (докторську дисертацію захистила у 2003 р.). Тематика досліджень охоплювала розробку сучасних методів оцінки та передбачення наслідків впливу антропогенної діяльності на водні ресурси України. З 2009 р. Н. С. Лобода працює завідувачем кафедри гідроекології та водних досліджень природоохоронного факультету ОДЕКУ. Важливою віхою її наукової діяльності є участь у розроб­ленні державних будівельних норм із визначення розрахункових гідрологічних характеристик при відсутності даних спостережень для України, а також Республіки Молдова. Результати досліджень використовуються для вирішення гідрологічних та гідроекологічних задач на замовлення держадміністрації Одеської області, МОН України, при виконанні міжнародних проектів, таких як підготування колективної міжнародної монографії «Річки Європи» або співпраця у межах Сьомої рамкової програми Європейського співтовариства «Лагуни у контексті кліматичних змін». На сьогодні значна увага приділяється проблемам збереження та управління водними ресурсами лиманів Одеської області – Куяльницького та Тилігульського. Просторово-часові узагальнення характеристик річного стоку у виді карт ізоліній, районів, розрахункових залежностей, здійснених Наталією Степанівною, представлені у 251 науковій праці та 4 монографіях, 2 навчальних посібниках з грифом МОН та підручнику «Гідрологічні розрахунки». За результатами наукових досліджень підготовлено 9 кандидатів географічних наук. У 2007 р. за розвиток вищої освіти нагороджена знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила». Н.С. Лобода заміжня, у дружній родині – чоловік, син, невістка та онука. Син – випускник Одеського національного політехнічного університету 2002 р., кандидат фізико-математичних наук. Улюблений вираз Наталії Степанівни – don’t worry, be happy. Також дуже подобаються слова української співачки Ніни Матвієнко: «Таємниця української душі – щирість».