СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛитвинов Олексій Миколайович

Литвинов
Олексій Миколайович

Начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ


Доктор юридичних наук, професор. Український юрист-науковець Олексій Литвинов досліджує проблеми протидії злочинності, організаційно-функціональні засади боротьби зі злочинністю та запобігання злочинам, аналітико-прогностичні процедури в діяльності правоохоронних органів. За порівняно невеликий проміжок часу Олексій Миколайович опублікував понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з яких 11 монографій, 8 підручників, 13 посібників та інших наукових видань, які стали важливим внеском у розвиток правознавчої науки. Народився 12 грудня 1977 р. у Херсоні. У 1999 р. закінчив Університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», у 2000 р. – магістратуру цього навчального закладу та розпочав трудову діяльність. У Харківському національному університеті внутрішніх справ з 2000 р. пройшов становлення на посадах начальника кабінету, викладача, старшого викладача та доцента кафедри

криміналістики, згодом – начальника науково-дослідної лабораторії з проблем розкриття злочинів навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції. Темою кандидатської дисертації О.М. Литвинова є «Адміністративно-територіальна координація дій суб’єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні», докторської – «Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні (теоретичні та практичні засади)». З червня 2010 р. Олексій Миколайович очолює кафедру кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ, є відповідальним секретарем Кримінологічної асоціації України. Бере активну участь в атестації науково-педагогічних кадрів, очолює спеціалізовану вчену раду у Харківському національному університеті внутрішніх справ, є членом спеціалізованої вченої ради Класичного приватного університету. Активно здійснює керівництво роботою здобувачів над кандидатськими і докторськими дисертаціями. Під науковим консультуванням і керівництвом професора Литвинова О.М. захищено 2 докторські та 20 кандидатських дисертацій. О.М. Литвинов є заступником головного редактора «Вісника Кримінологічної асоціації України», а також членом редколегій наукових періодичних видань «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ», «Форум права», «Публічне право», включених до переліку наукових фахових видань України з юридичних наук. Нагороджений державними і відомчими нагородами та відзнаками, зокрема медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, відзнакою Кабінету Міністрів України, МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти», «За відзнаку в службі» ІІ та І ступенів, медалями МВС України «За сумлінну службу» ІІІ та ІІ ступенів, почесною відзнакою Української православної церкви, відзнаками Харківської обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, Союзу юристів України. Лауреат премії Президента України для молодих учених.