СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛизогуб Володимир Сергійович

Лизогуб
Володимир Сергійович

Директор НДІ фізіології імені М. Босого, завідувач кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького


Доктор біологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України. В.С. Лизогуб є автором та розробником фізіології нейродинамічних функцій мозку та їх ролі в організації пізнавальної діяльності й поведінки людини. Досліджує психофізіологію, фізіологію вищої нервової діяльності, нейрофізіологію та гемодинаміку головного мозку, вікову фізіологію, фізіологію спорту та праці, серцево-судинної системи. Народився 7 листопада 1946 р. у м. Черкаси у сім’ї офіцера-фронтовика. В 1953 р. родина переїхала до м. Золотоноша Черкаської області. У 1969 р. закінчив факультет фізичного виховання Черкаського державного педагогічного інституту імені 300-річчя возз’єднання України з Росією (тепер – Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького). Трудовий шлях розпочав у 1969 р. на посаді вчителя середньої школи № 1 м. Золотоноша. У тому ж році вступив до аспірантури на кафедру анатомії та фізіології людини і тварин Черкаського педагогічного інституту, яку закінчив у 1972 р.

З вересня 1972 р. – асистент кафедри анатомії та фізіології людини і тварин. З травня 1973 по червень 1974 рр. служив у Збройних силах, а після демобілізації повернувся на роботу до Черкаського педагогічного інституту. З 1993 р. і дотепер є завідувачем кафедри анатомії та фізілогії людини і тварин. Володимира Сергійовича як дослідника характеризують нестандартність мислення, прагнення до пошуків нових шляхів реалізації актуальних наукових і освітніх програм. З 2008 р. В.С. Лизо­губ – директор НДІ фізіології імені М. Босого, засновник та керівник наукової школи світового рівня, яка налічує 11 кандидатів наук. Професор Лизогуб В.С. бере участь у міжнародних конференціях (Росія, Австрія Польща, Шотландія, США, Болгарія, Угорщина) та є ініціатором і організатором 15 міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій та симпозіумів у м. Черкаси на базі кафедри та НДІ фізіо­логії імені М. Босого. Розвиває наукові зв’язки з Інститутом фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка, Національним університетом фізичного виховання і спорту України, НДІ вікової фізіології РАН, іншими науковими установами, навчальними закладами України та інших держав. Автор 213 наукових праць, 18 навчально-методичних посібників, 5 свідоцтв та Деклараційних патентів. Є членом науково-методичних рад МОН та Федерації футболу України, спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій та редакцій наукових журналів і збірників. Нагороджений почесними грамотами президії Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної адміністрації. Гордістю Володимира Сергійовича є велика та міцна родина. Дружина Валентина Романівна та син Сергій за фахом кардіологи, донька Ірина офтальмолог. Діти подарували батькам трьох онуків. Життеве кредо науковця: «Мистецтво людини – жити, творити, нести людям щасття і добро».