СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМальчик Мар’яна Василівна

Мальчик
Мар’яна Василівна

Завідувач кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування


Доктор економічних наук, професор. Мар’яна Василівна Мальчик – наймолодший доктор економічних наук Рівненської області, автор першого дисертаційного наукового дослідження у рамках зародження школи моделювання рефлективного управління в економіці України. Народилась 29 липня 1976 р. у с. Золотарьово Хустського району Закарпатської області. Упродовж 1993–2011 рр. здобувала ґрунтовну фахову освіту: Рівненський економіко-гуманітарний інститут за спеціальністю «Фінанси і кредит» (закінчила з відзнакою), Західна філія Міжгалузевого інституту післядипломної освіти за спеціальністю «Оператор-користувач ПЕОМ», аспірантура Тернопільської академії народного господарства, докторантура Інституту економіки промисловості Національної академії наук України. Отримані знання стали запорукою успішної наукової і педагогічної роботи М.В. Мальчик. З 1998 до 2010 рр. працювала на кафедрі фінансів Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. С. Дем’янчука викладачем,

старшим викладачем, доцентом, завідувачем кафедри. У 2010–2013 рр. обіймала посади професора, завідувача кафедри фінансів та кредиту Дубенської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». З квітня 2013 р. Мар’яна Василівна є завідувачем кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування. У стінах університету М.В. Мальчик проводить значну наукову, науково-організаційну та педагогічну роботу. На сьогодні є автором близько 100 наукових праць, 2 одноосібних монографій, 5 колективних монографій, 2 навчально-методичних посібників, з яких 1 має гриф Міністерства освіти і науки України. Наукові та прикладні розробки Мар’яни Василівни з питань оптимізації, організації та управління у виробничо-економічних системах використовуються органами виконавчої влади, промисловими підприємствами, у нав- чальному процесі вищих навчальних закладів. Серйозну увагу науковець приділяє опонуванню дисертацій, є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук, член редакційних колегій наукових журналів. Постійно бере участь в організації та роботі науково-практичних конференцій, симпозіумів і семінарів, де очолює роботу, а також виступає з доповідями. Неодноразовий член журі всеукраїнських, обласних наукових конкурсів, учнівських науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, рецензент навчально-методичних розробок, збірників наукових робіт. Під керівництвом М.В. Мальчик студенти ставали призерами всеукраїнських та міжнародних конкурсів, конференцій та олімпіад. Мар’яна Василівна – відмінник освіти Украї- ни, відзначена почесною грамотою Рівненської обласної ради, численними грамотами і подяками різних рівнів. Заміжня, має двох доньок. Сильна особистість, яка намагається по життю виконувати безліч ролей, ключовими з яких є ролі Дочки, Дружини, Матері, Науковця і Керівника. Дотримується думки, що красива жінка – це поєднання шарму, розуму, почуття гумору та наполегливості в одній людині.