СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКулік Анатолій Степанович

Кулік
Анатолій Степанович

Декан факультету систем управління літальних апаратів, завідувач кафедри систем управління літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ІМЕНІ М.Є. Жуковського «ХАІ»


Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. А.С. Кулік заснував відому в Україні та за кордоном наукову школу раціонального управління літальними об’єктами в позаштатних режимах. Під його керівництвом та за безпосередньої участі здійснюються дослідження щодо створення автоматичних систем діагностування й відновлення працездатності аерокосмічних об’єктів. Народився 7 вересня 1947 р. у с-щі Старий Керлеут (нині – с. Алмазне, АР Крим). У 1971 р. став студентом факультету радіоелектронних систем літальних апаратів Харківського авіаційного інституту (зараз – Національний аеро­космічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»). Після випуску з інституту подальше життя пов’язав з наукою: у 1977 р. захистив кандидатську, у 1992 р. – докторську дисертацію. На сьогодні А.C. Кулік обіймає посаду декана факультету систем управління літальних апаратів та очолює кафедру систем управління літальних апаратів (СУЛА). Завдяки новаторському підходу А.С. Куліка на факультеті організовано систему контролю якості успішності, факультетський обчислювальний центр, філії кафедр на підприємствах, Центр метрології і стандартизації. На кафедрі СУЛА відкрито 9 сучасних науково-дослідних лабораторій фронтального типу. У науковому доробку Анатолія Степановича – 415 наукових праць, з яких 5 монографій, 5 препринтів, 48 навчальних посібників (6 з яких із грифом МОН України), 245 статей та тез доповідей, 110 патентів. З 2009 р. є дійсним членом Міжнародної академії навігації та управління рухом. Під його керівництвом підготовлено та захищено 1 докторську та 15 кандидатських дисертацій. Результати наукових досліджень мають широке застосування на виробництві: ДП «Антонов», ПАТ «Хартрон», ВО «Комунар», завод ім. Малишева, Вовчанський агрегатний завод, Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти та інших підприємствах.

Нині А.С. Кулік є генеральним директором громадської організації «Міжнародна асоціація випускників ХАІ». Очолює спеціалізовану вчену раду з захисту докторських та кандидатських дисертацій. Відмінник освіти України, Анатолій Степанович нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, медалями ім. Ю. Кондратюка, С. Корольова, 40-річчя польоту Ю. Гагаріна; двома золотими медалями за кращі патенти, представлені на міжнародних виставках. За вагомий внесок у розвиток авіаційної науки та техніки удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки. Одружений, має сина. Життєвим кредо А.С. Куліка є вислів Плутарха: «Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити знаннями, а смолоскип, який необхідно запалити».