СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКузьменко Василь Васильович

Кузьменко
Василь Васильович

Завідувач кафедри педагогіки і психології Херсонської академії неперервної освіти


Доктор педагогічних наук, професор. Педагог за покликанням і за професією, Василь Васильович Кузьменко у своїх наукових працях висвітлює проблеми виховання підростаючого покоління, формування у нього світогляду, питання підготовки школярів та студентів до майбутньої трудової діяльності, досліджує основні етапи розвитку педагогічної науки. Народився 8 березня 1950 р. у с. Чулаківка Голопристанського району Херсонської області. У великій дружній сім’ї Кузьменків вихованням дітей займалися дідусь Михайло Сидорович, бабуся Акуліна Павлівна, батько Василь Михайлович і мати Галина Василівна. Значно впливали на виховання Василя сестра Раїса та брат Микола. Вищу освіту здобував на фізико-математичному факультеті Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К. Крупської (нині – Херсонський державний університет) за спеціальністю «Вчитель фізики». Упродовж 1975–2010 рр. працював у стінах альма-матер. У 1978–1981 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі методики трудового навчання та креслення Київського державного педагогічного інституту ім. А. М. Горького (нині –

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова), у 1981 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1987 р. доцент кафедри педагогіки. Подальші наукові пошуки Василь Васильович висвітлив у докторській дисертації «Теоретичні і методичні засади формування в учнів наукової картини світу в історії розвитку шкільної освіти (ХХ століття)», яку захистив у 2009 р., а в 2010 р. отримав учене звання професора кафедри педагогіки і психології. Нині В.В. Кузьменко – завідувач кафедри педагогіки і психології Херсонської академії неперервної освіти. Як педагог і науковець, він докладає чимало зусиль для розповсюдження серед освітян і  вчених нових педагогічних ідей, досвіду, наукових розробок. Опублікував близько 300 наукових праць, серед яких 5 монографій, 14 навчальних посібників з грифом МОН України, програми для підготовки майбутніх учителів трудового навчання, програми для перепідготовки вчителів, методичні рекомендації, наукові та методичні статті тощо. Керує науковою роботою докторантів, аспірантів та здобувачів, бере активну участь в роботі спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Василь Васильович обраний дійсним членом Академії педагогічних і соціальних наук (м. Москва) та Міжнародної академії наук педагогічної освіти, членом Національної спілки журналістів України. Є головним редактором збірника наукових праць «Педагогічний альманах», відповідальним секретарем науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти», членом редакційної колегії збірника наукових праць «Педагогічні науки», науково-методичного журналу «Розмаїття» та бюлетеня «Педагогічний проспект». Багаторічна наукова і педагогічна діяльність В.В. Кузьменка відзначена памятними нагородами, серед яких: медаль «К.Д.Ушинський», знак Міністерства освіти і науки України «Петро Могила», почесний знак «Відмінник освіти України», почесні грамоти Національної академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Вільний час Василь Васильович присвячує родині: дружині Олені Мартиянівні, дітям Юлії та Василю, онукам. За прикладом батька діти теж стали вчителями, займаються науковою діяльністю в галузі освіти.