СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКриницький Григорій Томкович

Криницький
Григорій Томкович

Проректор з наукової роботи Національного лісотехнічного університету України, завідувач кафедри лісівництва, перший віце-президент Лісівничої академії наук України


Доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Григорій Томкович Криницький – фахівець у галузі лісівництва, фізіології деревних рослин, лісової селекції. Наукові інтереси професора присвячені дослідженню електрофізіологічних процесів у деревних рослин, розкриттю закономірностей сукцесійного розвитку молодняків на зрубах, вивченню фізіолого-біохімічних аспектів життєдіяльності деревних рослин, виявленню індивідуальних особливостей насіннєношення дерев лісових порід. Народився 24 березня 1944 р. у с. Ріпки Горлицького району Краківського воєводства (Польща). Навчався на лісогосподарському факультеті Львівського лісотехнічного інституту (ЛЛТІ) за спеціальністю «Лісове господарство», який закінчив 1969 р. Подальше навчання і наукову діяльність Григорій Томкович пов’язав із цим закладом. Працював інженером і науковим співробітником, аспірантуру закінчував при кафедрі лісівництва. Після захисту кандидатської дисертації продовжив роботу у ЛЛТІ: науковим співробітником, згодом – старшим викладачем, доцентом, із 1983 р. – завідувачем кафедри дендрології і деревинознавства.

У 1991 р. був обраний деканом лісогосподарського факультету. З 1994 р. Г.Т. Криницький продовжує активну ­діяльність на посадах проректора з наукової роботи Українського державного лісотехнічного університету (нині – Національний лісотехнічний університет України) та завідувача кафедри лісівництва. Науковець розвинув уявлення про молодий ліс як незрівноважену систему, що швидко розвивається, описав системні принципи його структурно-функціональної організації. Вперше в умовах Львівського Розточчя провів комплексні морфофізіологічні дослідження росту і збереженості географічних культур сосни звичайної, на площі 200 га в Закарпатті і Прикарпатті, розпочав інтродукцію ялиці великої – швидкорослої породи Північної Америки. Розробив теоретичні і методичні основи нового морфофізіологічного напряму в лісовій селекції, біоелектричний метод дослідження життєвості дерев, шкалу виявлення високопродуктивних дерев за фізіолого-біохімічними показниками. На генетико-селекційній основі розробив систему заходів щодо підвищення стійкості лісостанів на радіоактивно забруднених територіях. У лісостанах Львівського і Тернопільського обласних управлінь лісового і мисливського господарства під керівництвом професора Г.Т. Криницького закладено вісім науково-виробничих стаціонарів з метою розробки рекомендацій з поступового переведення лісового господарства на вибіркову систему господарювання, вирощування різновікових мішаних деревостанів на основі природного насінного поновлення. Автор понад 250 наукових праць, науковий керівник дев’яти кандидатів та п’яти докторів наук. Голова спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, науково-методичної підкомісії МОНМС України з напрямку ­«Лісове і садово-паркове господарство», член редколегій вітчизняних і зарубіжних наукових журналів і збірників наукових праць, Товариства лісівників України. Почесний лісівник України, відмінник лісового господарства України, відзначений почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Львівської обласної ради. Одружений, має двох дітей. Життєве кредо Григорія Томковича: «Життя – це рух».