СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКравців Роман-Іван Йосипович

Кравців
Роман-Іван Йосипович

Голова Львівської обласної організації та член пленуму товариства «Знання», Ректор Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького (1989–2009), Генерал-майор ДСВМ України


Академік Національної академії аграрних наук України, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Роман Йосипович – видатний вчений у галузі ветеринарної медицини. Народився 6 березня 1941 р. у селянській родині в с. Вороблевичі Львів­ської області. У 1959 р. закінчив Судововишнянську зооветеринарну школу. З 1959 по 1962 рр. працю­вав ветфельдшером Ролівської вет­діль­ниці та місцевого колгоспу «Дружба», заочно навчався у Судо­во­вишнянсько­му зооветеринарному технікумі. Демобілізувавшись із армії, у 1965 р. вступив до Львівського зооветеринарного інституту (нині – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжиць­кого). У стінах альма-матер продовжив займатися наукою: спочатку асистент кафедри мікробіології, вірусології та ветсанекспертизи, пізніше – доцент кафедри, проректор з виховної роботи.

Упродовж 1985–1989 рр. – проректор з наукової роботи. У 1989 р. обраний ректором інституту і в тому ж році очолив кафедру. На  посаді ректора зумів розвинути інститут з трьома факультетами до рівня націоналної академії, а потім національного університету, визнаного міжнародною спільнотою. На сьогодні очолює Львівське обласне товариство «Знання», заступник голови Комісії з освіти і науки громадської ради при голові Львівської ОДА, продовжує наукові дослідження. Різноманітними є напрями наукової діяльності Романа Йосиповича: моніторинг мікроелементів (МЕ) у західному біогеохімічному регіоні України; розробка науково-обґрунтованої корекції дефіциту МЕ у тваринному організмі та продукції тваринництва; інтенсифікація метаболічних процесів в організмі великої і дрібної рогатої худоби, свиней і птиці з використанням біологічно активних речовин; розробка рецептури мікроелементно-вітамінних і амінокислотних преміксів для підвищення продуктивності тварин та птиці і поліпшення якості їхньої продукції. Автор понад 1000 наукових праць, 50 патентів та розробник близько 50 держстандартів. Під йо­го керівництвом захищено 34 кандидатських та 14 док­­торських дисертацій. Вчений очолював редак­ційну колегію двох енциклопедій – семи­том­ної з ветеринарної медицини і двотомної з фізіології, був головним редактором науково-­практичного журналу «Сільський господар» та «Нау­кового віс­ника ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького». Член редакційної колегії міжнародного журналу «Polisch Journal Science», академік Нью-Йоркської академії наук, член НТР МАПП, УАН, АН ВО України і голова її західного відділення. Нагороджений орденами «За заслуги» III і II ступенів, Ярослава Мудрого, «Знак пошани», золотою медаллю товариства «Знання України», знаком «Відмінник освіти України». Відзначений міжнародним орденом «За заслуги» (Велика Британія), Хрестом кавалерійським ордена «За заслуги» Речі Посполитої Польської, ювілейною відзнакою до 50-річчя зоотехнічного відділу Краківської рільничої академії, почесний професор Сумського НАУ і Харківської ДЗВА.