СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКравець Віктор Володимирович

Кравець
Віктор Володимирович

Професор кафедри «Автомобілі та  автомобільне господарство» Національного гірничого університету


Доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України. Фахівець із прикладної механіки та математики Віктор Володимирович Кравець народився 5 січня 1942 р. у м. Красноводськ в родині військовослужбовця. Відправною точкою у подальшій реалізації його як науковця стало навчання у Дніпропетровському державному університеті (нині – Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара) за спеціальністю «Літаль­ні апарати». Здобувши кваліфікацію інженера-механіка, В.В. Кравець розпочав трудову діяльність у конструкторському бюро «Південне», де працював протягом 1964–1968 рр. У 1968–1971 рр. навчався в аспірантурі Дніпропетровського відділення Інституту механіки АН УРСР (ДВІМ), після успішного захисту кандидатської дисертації був обраний за конкурсом доцентом кафедри «Вища математика» Дніпропетровського інституту інженерів транс­порту (ДІІТ). Згодом обіймав посаду професора кафедри вищої математики, а з 1992 до 2007 рр. завідував нею.

З 2008 до 2010 рр. – професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Українського державного хіміко-технологічного університету. У Національному гірничому університеті працює з 2010 р. професором кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство». Основні наукові результати отримані в галузі прикладної механіки і математики, теорії управління та динамічного проектування технічних систем. Зокрема, зі стабілізації руху багатовимірних ракетно-космічних систем, параметричного синтезу автомата стабілізації за заданим розподіленням коренів характеристичного рівняння, за потрібними траєкторіями коренів, що забезпечують постійний ступінь стійкості, коливальності та інші показники якості. Запропоновано метод аналізу чутливості керованої динамічної системи до відхилень проект­них параметрів. Проведені комплексні дослідження нелінійної динаміки, балістики, динамічного навантаження некерованих метеорологічних ракет висотного зондування, що обертаються за креном, за результатами серії обчислювальних експериментів. Отримані формули матричного представлення складних векторних добутків, а також нових тотожностей векторної алгебри. Запропонована нова форма запису диференціальних рівнянь руху Ейлера-Лагранжа для асиметричного твердого тіла у кватерніонних матрицях, здійснено численні інші розробки. Наразі проводяться дослідження з надійності та динамічного проектування вітчизняного гібридного автомобіля. Віктор Володимирович – співавтор публікацій зі спеціальної тематики у вигляді вихідних даних, ескізних проектів з розробки зразків нової техніки, науково-технічних звітів, депонованих рукописів, статей, авторських свідоцтв на винаходи. Автор (співавтор) наукових статей у міжнародних та відомчих журналах, тез міжнародних науково-технічних конференцій, навчально-методичних матеріалів з вищої математики, депонованих звітів з науково-дослідних робіт. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України та іншими цінними відзнаками. Одружений, має доньку та сина. Життєве кредо В.В. Кравця – слова М.Л. Кінга: «Вільний. Нарешті вільний!»