СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКорсун Валерій Іванович

Корсун
Валерій Іванович

Завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій Національного гірничого університету


Доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії стандартизації. Валерій Іванович Корсун – один зі співзасновників відомої в Україні наукової школи, досягненням якої є розробка ефективних методів і створення систем оптимізації та адаптивної ідентифікації на базі використання принципів симетрії. Його наукові інтереси стосуються також розробки метрології динамічних вимірювань, математичного моделювання, застосування симетрії, теорії нечітких множин, штучних ней­ронних мереж та хаотичної динаміки. Народився 4 січня 1947 р. у м. Волноваха Донецької області. Навчаючись в СШ №??3, захоплю­вався живописом. У старших класах неодноразово брав участь у шкільних, районних та обласних олімпіадах з математики, фізики й хімії. Вищу освіту довірив Дніпропетровському державному (нині – національному) університетові (ДДУ), вступивши на фізико-технічний факультет. Навчаючись, займався науковими дослідженнями. А дипломна робота Валерія Івановича з фаху посіла перше місце у всесоюзному конкурсі студентських наукових робіт.

У 1974 р. успішно закінчив аспірантуру ДДУ і розпочав трудовий шлях у науці з посад молодшого, пізніше старшого наукового співробітника науково-дослідного сектора ДДУ. З 1978 р. він – асистент кафедри основ авто­матики Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту (нині – Український державний хіміко-технологічний університет), з грудня 1979 р. – доцент кафедри прикладної математики і технічної кібернетики Дніпропетровського гірничого університету (зараз – Національний гірничий університет). За тривалий час роботи в університеті обіймав різні посади, сьогодні ж є завідувачем кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій. За ініціативи професора В.І. Корсуна та його безпосередньої участі в Національному гірничому університеті було ліцензовано та акредитовано підготовку фахівців за напрямом «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» і спеціальністю «Метрологія й вимірювальна техніка». Нині Валерій Іванович є членом науково-методичної підкомісії МОНУ із зазначеного вище напряму підготовки та експертом МОНУ з питань ліцензування і акредитації підготовки фахівців за напрямами «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», «Метрологія, стандартизація, сертифікація». Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації, триває підготовка докторської та декількох кандидатських дисертацій. Професор В.І. Корсун входить до складу двох спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Є членом редакційних колегій фахових збірників наукових праць. Автор близько 270 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 1 монографія, 2 навчальних посібники та 2 патенти Російської Федерації. Джерелом наснаги для нових наукових звершень є дружина Зоя Борисівна та донька Єлізавета. Життєве кредо професора В.І. Корсуна: «Отыщи всему начало и ты многое поймешь» (Козьма Прутков).