СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКупрін Віталій Павлович

Купрін
Віталій Павлович

Професор кафедри фізичної хімії Українського державного хіміко-технологічного університету


Доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Знаний український учений у галузі адсорбції поверхнево-активних речовин та теоретичних основ створення безтротилових вибухових речовин з керованими властивостями Віталій Павлович Купрін народився 17 лютого 1948 р. у м. Дніпродзержинськ. У 1971 р. закінчив з відзнакою Дніпропетровський державний університет (нині – Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара) за фахом «Хімік». Продовжив опановувати науку в аспірантурі, для виконання фундаментальних досліджень був направлений до Інституту електрохімії АН СРСР (м. Москва), в якому працював під керівництвом академіка А.Н. Фрумкіна. Завершивши навчання, за направленням розпочав роботу у Нафтовому інституті (м. Грозний). З 1974 до 1978 рр. пройшов шлях від асистента до доцента кафедри фізичної хімії. Захоплений наукою, у 1978 р. Віталій Павлович погодився на запрошення члена-кореспондента АН УРСР М.О. Лош­ка­рьо­ва очолити науковий напрямок з фун­да­ментальних і прикладних досліджень

вибіркової адсорбції поверхнево-активних речовин та підготовки поверхні металів перед нанесенням гальванічних покриттів у Дні­про­петровському хіміко-технологічному інституті (зараз – Український державний хіміко-технологічний університет). В.П. Купрін – автор понад 250 наукових праць, більш ніж 40 патентів та авторських свідоцтв (у тому числі 3 закордонні), більшість з яких використовується в промисловості, спів­автор 2 монографій і довідника. Технічні рішення за рядом авторських свідоцтв, що застосовуються в циклі нанесення покриттів на труби і муфти нафтового сортаменту, стали предметом ліцензійних угод з фірмами «Eмаг» (ФРН), Ніппон Стіл (Японія), «Італімпьянті» (Італія). З 1995 року, після обрання на посаду професора кафедри фізичної хімії УДХТУ, наукові інте­реси Віталія Павловича зосереджені на розробці і впровадженні технології виготовлення та застосування високоефективних, безпечних емульсійних вибухових речовин (ЕВР) на кар’єрах України. Спільно з професором Національного гірничого університету Р.С. Крисіним учений створив перші вітчизняні наливні ЕВР марки «Україніт», які за вибуховими характеристиками і безпечністю перевищують не тільки штатні тротилвмісні речовини, а й ЕВР визнаних світових виробників. На сьогодні ЕВР «Україніт» успішно застосовується на гірничо-збагачувальних комбінатах і рудних шахтах України. За цю роботу В.П. Купріну у складі авторського колективу було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки. Відмінник освіти України, Віталій Павлович неодноразово визнавався кращим лектором факультету та університету. Є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисер­тацій, членом редколегій двох фахових науково-технічних журналів. Входить до складу секції наукової ради Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямом «Технології видобутку та переробки корисних копалин», член правління Української спілки інженерів-підривників. Одружений, має двох синів і п’ятьох онуків. Життєве кредо В.П. Купріна: «Нічого неможливого немає!»