СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКамінський Віктор Францевич

Камінський
Віктор Францевич

Директор Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН»


Член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України. Віктор Францевич є знаним науковцем з питань землеробства. Основні напрями його наукової, науково-організаційної, педагогічної діяльності охоплюють вирішення проблеми підвищення продуктивності землеробства за оптимізації співвідношення земельних угідь у ланці розроблення ефективних технологій вирощування зернових культур, освоєння адаптивних ґрунто- і водоохоронних екологічно збалансованих систем землеробства. Вченим обґрунтовано принципи формування зон стабільного виробництва зернобобових і олійних культур в Україні, їх ефективного функціонування з урахуванням біологічних вимог рослин до дії кліматичних та технологічних факторів. Народився 19 вересня 1960 р. у с. Жуківці на Вінниччині. Вищу освіту здобув на агрономічному факультеті Уманського сільськогосподарського інституту (нині – Уманський національний університет садівництва).

З 1983 р. трудова діяльність В.Ф. Камінського пов’язана з Інститутом землеробства НААН, в якому він пройшов становлення від аспіранта, завідувача відділу інтенсивних технологій зернобобових, круп’яних та олійних культур (1996–2011), заступника дирек­тора з наукової роботи (2000–2011) до директора ННЦ «Інститут землеробства НААН» (з 2011 р.). За результатами діяльності науковець опублікував понад 180 наукових праць, у тому числі 3 навчальних посібники, має 9 патентів на винаходи. Керував підготовкою восьми кандидатів і доктора наук, які успішно захистили дисертаційні роботи, присвячені теоретичним і прикладним проблемам землеробства та рослинництва. Інститут землеробства НААН під керівництвом Віктора Францевича – головна установа науково-методичного центру «Землеробство» і регіональний центр наукового забезпечення агропромислового комплексу Київщини, який нині є основою Правобережно-Лісостепового інноваційного центру НААН України. До його складу входять Черкаська та Панфильська дослідні станції, дослідні господарства. Установа має понад тисячу завершених науково-технічних розробок, у тому числі створено понад 170  високопродуктивних, стійких до хвороб сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Щорічно виробникам реалізується близько 4000 т елітного насіння зернових культур і трав. Інститут розробляє державні науково-технічні програми, рекомендації та пропозиції для формування державної політики в галузі землеробства з питань оптимізації сільськогосподарського землекористування в Україні. Налагоджено плідну співпрацю з науково-дослідними установами багатьох країн, зокрема Польщі, Німеччини, США, Японії, Бельгії, Білорусі, Литви, Казахстану, Азербайджану, Російської Федерації. За участі вчених інституту виконано міжнародні проекти: із розроблення «Програма сприяння сталому розвитку в Україні» (ООН) та «Кормові і пасовищні ресурси країн світу» (ФАО ООН).