СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКазмірчук Віра Євстафіївна

Казмірчук
Віра Євстафіївна

Директор Інституту імунології та алергології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця


Доктор медичних наук, професор. Віра Євстафіївна Казмірчук – відомий в Україні і за кордоном науковець у галузі імунології. Окремі її дослідження з вивчення аспектів діаг­ностики та лікування імунодефіцитних захворювань і герпесвірусних інфекцій були здійснені в Україні і світі вперше. Народилася 27 квітня 1940 р. у с. Турковичі Грубешівського району Люблінської області. У 1947 р. родина переїхала на Волинь. Майбутнім фахом В.Є. Казмірчук, не вагаючись, обрала медицину: закінчила Київський медичний інститут (нині – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) і за направленням три роки працювала лікарем-педіатром у Володимир-Волинській районній лікарні. З перших років лікарської діяльності Віра Євстафіївна здобула заслужений авторитет, тільки в пологовому відділенні вона вислухала 6 тисяч сердець новонароджених. Шлях у науку розпочала у 1970 р., коли вступила до ординатури альма-матер. З того часу займається науковими розробками у галузі педіатрії, імунології, зокрема, дослідженнями імунозалежної патології людини.

З 1974 р. – асистент, з 1989 р. – доцент кафедри педіатрії лікувального факультету. У 1994 р. Віру Євстафіївну призначено завідуючою курсом дитячої клінічної імунології кафедри клінічної імунології та алергології, а в 2006 р. – професором кафедри клінічної імунології та алергології. З 2008 р. вона є директором Інституту імунології та алергології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України. В.Є. Казмірчук – автор близько 280 наукових праць, опублікованих в Україні і за кордоном, 7 монографій, 25 патентів та 5 авторських свідоцтв. Брала участь у 46 конференціях, з’їздах та конгресах, підготувала 22 методичні розробки з проблем клінічної імунології. Видала перший в Україні посібник з дитячої клінічної імунології (1999), вперше в Україні розробила паспорт щеп­лень (1996). У 2006 р. видала перший україномовний підручник з клінічної імунології та алергології, перевиданий російською мовою, який на V міжнародному конкурсі «Університетська книга – 2010» отримав диплом «Краще навчальне видання з медицини». В 2012 р. вийшло друком третє видання «Клінічна імунологія та алергологія з віковими особливостями». Вагомий внесок зробила Віра Євстафіївна і в розвиток світової медицини. Так, уперше в світі нею доведена ефективність імуноглобулінотерапії для профілактики інфекційних ускладнень при гіпоімуноглобулінеміях у дітей раннього віку; розроблений регламент отримання препарату 16 % імуноглобуліну; доведена імуносупресивна активність димедролу; створена клінічна класифікація дисфункцій імунної системи, яка оприлюднена в 1990 році на міжнародному конгресі в Тарту; відкрита етіологічна роль Епштейна-Барр вірусної інфекції в розвитку хронічної грануленоматозної хвороби легень (саркоїдоз); розроблена клінічна класифікація герпесвірусних нейроінфекцій. Віра Євстафіївна є членом вченої ради факультету, спеціалізованої вченої ради «Кардіологія» та «Ревматологія», членом Европейської академії алергології та клінічної імунології (EAACI), Російської академії алергології та клінічної імунології (РААКІ), Союзу алергологів та клінічних імунологів СНД. Покликання і життєве призначення В.Є. Казмірчук – бажання і вміння допомагати людям, а найбільша особиста гордість – унікальний метод лікування та імунореабілітації онкологічних хворих.